Ga aan de slag met het kennisplatform - extra sessies

Sport Vlaanderen heeft de voorbije jaren ingezet op de verdere digitalisering van een aantal processen en kengetallen. Het kennisplatform van Sport Vlaanderen werd gepiubliceerd eind maart 2019 en zit boordevol nuttige cijfers specifiek over de georganiseerde sportsector.

Sinds kort ontsluit het e-loket van Sport Vlaanderen ook sportfederatiespecifieke dashboards met kengetallen en benchmarks (op dit moment enkel voor de gesubsidieerde sportfederaties). Om je wegwijs te maken in deze dashboards en in staat te stellen ze maximaal te benutten, organiseren VSF & Sport Vlaanderen twee soorten ondersteunende (gratis) werksessies.

  • De mogelijkheden van het kennisplatform. Aan de slag met de dashboards. > Leer de bestaande dashboards zo goed mogelijk te gebruiken.
  • De mogelijkheden van PowerBI. Zelf bouwen van dashboards. > In kleine groepjes van 6 personen leer je verschillende databronnen aan elkaar te koppelen en zo diepergaande analyses te doen.
    • Drie sessies stonden al op de agenda (op 7, 14 en 21 januari 2020 - alledrie volzet).
    • Extra sessies op 11 februari en 18 februari. Deze vinden plaats in Brussel (Sport Vlaanderen). 

Wie na het volgen van een werksessie verder aan de slag wil met de dashboards en daarbij nog wat ondersteuning kan gebruiken, kan gratis één op één begeleiding aanvragen bij Hans Ponnet van Sport Vlaanderen. De ondersteuningsvraag wordt samen besproken en ingepland, rekening houdend met de urgentie, de aard van de vraag en het aantal aanvragen, etc. In het geval dat meer diepgaande begeleiding door een ICT-expert nodig is, kan je als sportfederatie vissen in de expertenvijver van Sport Vlaanderen (met duidelijke prijsafspraken - geen verplichting).

Wees welkom!

Gepost door: 
Leen Magherman