Geen sport in de startnota, wat met het regeerakkoord?

Het is nog steeds wachten op de concrete vorming van een Vlaamse Regering. De onderhandelende partijen zijn gekend, maar op de inhoud van het Vlaams regeerakkoord, de verdeling van de bevoegdheden en aanduiding van de ministers en kabinetten is het nog wachten.

Midden augustus gaf N-VA met haar startnota het startschot voor de formatie van de Vlaamse Regering. Deze korte nota geeft in grote lijnen aan hoe N-VA de nieuwe Vlaamse legislatuur wil invullen. Zo goed als alle beleidsdomeinen komen in de nota aan bod, helaas wordt er over sport met geen woord gerept. Wel lezen we onder andere dat Vlaanderen het bestuursniveau van het dagelijks leven van de Vlaming beter, leefbaarder en aangenamer wil maken. Vlaanderen moet in de eerste plaats de welvaart, het welzijn en het welbevinden van de Vlamingen verdedigen en versterken. Dat sport hier een perfect middel voor is, staat vast.

We kijken dan ook reikhalzend uit naar een ambitieus regeerakkoord waar de fundamenten van een sterker sportend Vlaanderen gelegd worden. De 7 prioriteiten uit ons Memorandum zijn hiervoor de perfecte inspiratie!

Gepost door: 
Lien Berton