Geïndexeerde forfaitaire vrijwilligersvergoedingen 2017

Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe forfaitaire dag- en jaarplafonds voor de onkostenvergoedingen voor vrijwilligers. Het geïndexeerde dagplafond wordt 33,36 euro. Het geïndexeerde jaarplafond wordt 1.334,55 euro.

Gepost door: 
Geraldine Mattens