Gesubsidieerde projecten binnen de beleidsfocussen

Naast de subsidies voor de sportfederaties keurde de minister recent ook de gesubsidieerde projecten binnen de verschillende beleidsfocussen goed.

Er is voor 2020 financiële ondersteuning voor 31 projecten rond innovatie en 31 projecten rond laagdrempelig sporten. 41 projecten kregen goedkeuring binnen de beleidsfocus jeugdsport, om de kwaliteit en participatie in jeugdsportclubs te stimuleren. 13 federaties worden ondersteund voor de organisatie van kwaliteitsvolle sportkampen.

Je vindt een volledig overzicht, met de verschillende lijsten van projecten op de site van Sport Vlaanderen.

Gepost door: 
Grace Hellinckx