Gevolgen van de val van de regering: wachten op publicatie KB rond verenigingswerk

(nieuwsbericht van 27.12.2018, geüpdatet op 9.01.2019 en op 14.01.2019)

In 2018 veranderde op wetgevend vlak heel wat voor de sportsector: het verenigingswerk ontstond als manier om mensen te vergoeden. Ook aan de bestaande Vrijwilligerswet zelf werden aanpassingen doorgevoerd. Door de val van de regering is in deze dossiers echter niet alles uitgevoerd zoals gepland. Een overzicht:

1. Verenigingswerk

Er werd aangekondigd dat voor sommige categorieën vrijwilligers een verhoging van het maandbedrag mogelijk zou zijn. In de sportsector zou dat betekenen dat men 1000 euro (te indexeren) per maand zou mogen verdienen, met nog steeds hetzelfde jaarmaximum van 6000 euro. Deze mogelijkheid werd in de reparatiewet toegevoegd, maar de uitwerking ervan wordt geregeld in een afzonderlijk KB. Dit KB is echter nog niet gepubliceerd, waardoor we nog niet met zekerheid kunnen zeggen of de verhoging van het maandbedrag op 1 januari 2019 in werking zou treden. De RSZ-administratie maakt zich echter wel sterk dat dit het geval zou zijn in de loop van januari 2019. Update 14 januari: Intussen werd het KB gepubliceerd en is de verhoging met ingang van 1 januari 2019 een feit.

Voor de volledigheid: de sperperiode werd opgeheven voor personen die enkel onder de 25-dagen-regel tewerkgesteld waren. Dit gebeurde aan de hand van de reparatiewet en heeft op zich niets met de hierboven aangehaalde KB's te maken.

2. Vrijwilligerswerk

De val van de Regering heeft geen gevolgen gehad voor het KB ter verhoging van het jaarlijks plafond voor bepaalde categorieën van vrijwilligers. Dit werd gepubliceerd en trad in werking op 1 januari 2019. 

 

Gepost door: 
Lien Berton