Gezocht: kandidaten voor testfase functieclassificatie

VSF zoekt sportfederaties die willen deelnemen aan de testfase van functieclassificatie in onze sector.

Bij de onderhandelingen voor het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA-4) in 2011 spraken de sociale partners en de Vlaamse regering af om een functieclassificatie te maken voor de VIA-sectoren. En dus ook voor de socio-culturele sector, waar de sportfederatiesector toe behoort. Lees hier het volledige VIA-4

Zo'n functieclassificatie moet bijdragen tot onder meer een beter werving- en selectiebeleid, vormingsbeleid, beloningsbeleid enz. De ontwikkeling ervan wordt gecoördineerd door het Instituut voor Functieclassificatie (IF-IC). De voorbije jaren werd een inventaris opgemaakt van verschillende functies, vonden interviews met werkgevers plaats en klopte men af op concrete functiebeschrijvingen. Nu vangt een volgende fase aan, namelijk de testfase. In de testfase toetsen organisaties de functiebeschrijvingen en -classificatie aan de praktijk.

Wat houdt de testfase juist in?

Tijdens de testfase worden binnen een organisatie de goedgekeurde functiebeschrijvingen afgetoetst aan het huidige personeelsbestand. De werkgever zal via een sjabloon, dat door IF-IC ter beschikking wordt gesteld, deze toewijzingen en de huidige personeelsgegevens (anoniem) overmaken aan de IF-IC.  De organisatie gaat dus met andere woorden voor elk personeelslid na met welke VIA-functiebeschrijvingen zijn/haar takenpakket al dan niet overeenkomt. De werkgever neemt voor deze toewijzing de vuistregels voor de toewijzing in acht. 

Binnen de organisatie wordt door de werkgever een procesverantwoordelijke aangeduid. Hij of zij heeft als taak te waken over de voorbereiding, de opvolging en het goede verloop van deze toewijzing en de rapportering aan IF-IC. Voor de procesverantwoordelijken wordt een opleidingsmoment voorzien.

Stel je kandidaat!

Gezien de complexe situatie waar sportfederaties zich momenteel in bevinden (combinatie van het nieuwe decreet met bestaande CAO's), is het belangrijk om maximaal bij deze functieclassificatie betrokken te zijn. Het sportfederatielandschap kent een grote diversiteit, waardoor het cruciaal is dat verschillende soorten sportfederaties (groot - klein - uni - multi...) aan de testfase deelnemen.

Geïnteresseerde federaties sturen zo snel mogelijk een mailtje naar pieter@vlaamsesportfederatie.be. Vervolgens zal VSF een voldoende diverse selectie aan federaties overmaken aan IF-IC.

Gepost door: 
Pieter Hoof