Goed bestuur: nieuwe update zelfscan en ondersteunende documenten

VSF ontwikkelde een "zelfscan" goed bestuur (gebaseerd op de indicatoren in het decreet) met daaraan gekoppeld ondersteunende documenten en tools.

De zelfscan kreeg een nieuwe update. Een overzicht van de aanpassingen:

  • extra koppeling naar de (al bestaande maar uitgebreide) fiche i.v.m. introductieprocedure voor nieuwe bestuursleden (in cellen R30 en R59, tabblad "Zachte indicatoren")
  • extra koppeling naar een nieuwe fiche ivm het benoemingscomité (cel I19, tabblad "HI - checklist democratie")

Het kan dus interessant zijn om deze meest recente versie van de zelfscan te downloaden (ook indien je dit vroeger al eens deed).

Ook een aantal gekoppelde fiches werden aangevuld met extra voorbeelden, documenten, enz. Je komt automatisch op de meest recente versie van deze documenten terecht als je gebruik maakt van de laatste versie van de zelfscan.

Volgende kregen een update:

  • management van bestuursvergaderingen: extra model / tool voor vergaderagenda bestuursvergaderingen
  • introductieprocedure bestuursleden: uitgebreid met een model voor een benoemingsbrief
  • klachtenprocedures: extra informatie over de link tussen het tuchtmodel van VSF en de vereisten in zachte indicator 12 - geschikte klachtenprocedures

Succes!

Wil je graag ook extra via mail op de hoogte gehouden worden van updates van de zelfscan en ondersteunende documenten? Laat het weten aan Leen.

Gepost door: 
Leen Magherman