Groene clubs verdienen een extraatje!

Ook dit jaar wordt er geld vrijgemaakt voor clubs die willen inzetten op een duurzame samenleving. Ecologische initiatieven worden door de Koning Boudewijnstichting ondersteund tot €2.500.

Want ook sportclubs kunnen bijdragen tot een duurzame samenleving. Dat kan, binnen deze oproep, om heel simpele zaken gaan zoals de aankoop van drinkbussen voor alle leden tot een project ter stimulering van groen vervoer of een uitleendienst voor sportkledij of materiaal. Het project heeft bij voorkeur wel een vernieuwend karakter en een langetermijnperspectief dat een structurele gedragsverandering teweegbrengt.

Overal groeit het besef dat lokale projecten broodnodig zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving. Klimaatverandering tegengaan, betere mobiliteit organiseren,  duurzamer consumeren,...: voor elk van deze thema’s is een lokale aanpak mogelijk en nodig. Ook sportclubs kunnen dus hun steentje bijdragen.

Heb je binnen je federatie clubs die hierop inzetten? Of wil je hen graag stimuleren om een extraatje te doen? Dan is dit een mooie opportuniteit.
De Koning Boudewijnstichting doet een oproep naar lokale verenigingen en wil hen hierin financieel ondersteunen tot €2.500.

Je kan projecten indienen tot 21 oktober 2019.

Alle info is te vinden op de website van de Koning Boudewijstichting.
 

Gepost door: 
Tine Van Bossuyt