Heropstart sportsector Fase 1 - Ministrieel Besluit gepubliceerd

Vorige week vrijdag werd de eerste fase van de heropstart van de sportsector aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad. Het Ministrieel Besluit, dat de versoepelingen die ingaan op 4 mei, moet regelen werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor fase 1 van de heropstart sport zijn volgende passages belangrijk:

  • wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
  • ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters.
  • de toelating om de noodzakelijke infrastructuren te openen voor de uitoefening van fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.

De Vlaamse klankbordgroep Heropstart Sport - waarin VSF vertegenwoordigd is - wacht nog op de publicatie van de federale FAQ's om een definitief advies op te stellen rond de herneming van de outdoorsporten vanaf 4 mei. Van zodra deze FAQ's gepubliceerd zijn, komt de klankbordgroep samen en zal dit advies opgemaakt en gecommuniceerd worden.

Voor fase 1 heeft de klankbordgroep ook nog volgende bijkomende vragen gesteld:

  • Kan er bevestigd worden dat de verplaatsing naar de outdoor sportinfrastructuur een essentiële (en dus toegelaten) verplaatsing is om een toegelaten activiteit te beoefenen?
  • Openstellen van douches, kleedkamers en kantines is voorlopig nog verboden. Openstellen van toiletten lijkt ons wel een noodzaak in functie van handhaving hygiëne (o.a. ook handen wassen). Wij vragen bevestiging dat openstellen van toiletten bij sportinfrastructuur wordt toegelaten.
  • Er werd geen uitspraak gedaan over het gebruik van gedeeld (los en vast) sportmateriaal. Wij vragen hierover nog verduidelijking en gaan voorlopig uit van het voorzichtigheidsprincipe.
Bijlage
Gepost door:
Robin Ramakers