Heropstart sportsector fase 3 - Leidraad voor een verantwoorde heropstart vanaf 8 juni

Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen en de FitnessOrganisatie vormen samen de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector. Deze klankbordgroep werkte in overleg met het kabinet van minister Weyts een stappenplan uit voor de heropstart van de sportsector. Dit stappenplan werd in de week van 4 mei bezorgd aan de Groep van Experts die belast is met de Exit Strategie (GEES).

Voor elke fase werd een leidraad opgesteld door de klankbordgroep. Ook voor de heropstart van fase 3 & 4 werd een leidraad uitgewerkt. Het wil federaties, clubs, sportcentra, evenementorganisatoren en alle andere instanties en mensen die sport aanbieden, op welke manier dan ook, duidelijkheid verschaffen over de verschillende fases van de heropstart. Tegelijkertijd wil het alle betrokken partijen begeleiden bij een verantwoorde en veilige heropstart van hun sportactiviteiten.

Op 3 juni nam de nationale veiligheidsraad volgende beslissing met betrekking tot sport.
 

Vanaf 8 juni (fase 3) 

 • De meeste sportactiviteiten kunnen zonder onderscheid hervatten.
  • Zowel outdoor als indoorinfrastructuur mag terug open. Ook fitnesscentra mogen opnieuw open.
  • Trainingen en wedstrijden kunnen normaal hervat worden. Er is nog geen publiek toegelaten.
 • Dit alles is wel nog onderhevig aan enkele beperkende voorwaarden:
  • Kleedkamers en douches blijven gesloten.
  • Zwembaden moeten voorlopig nog gesloten blijven. Zwemmen kan wel op andere plaatsen (open water zwemmen), mits naleving van de regelgeving van toepassing en de geldende signalisatie.
  • Sporten in groep kan voorlopig enkel in georganiseerd verband, met een maximum van 20 personen (=sportbubbel), inclusief een verplichte sportbegeleider.
  • Voor competities is er geen beperking op het aantal deelnemers. Er is nog geen publiek toegelaten.
  • Bij de sportactiviteiten moet nog steeds social distancing worden gewaarborgd (minstens 1,5 meter afstand houden), behalve voor kinderen tot en met 12 jaar. Dit betekent dat deelactiviteiten van een sport waar de veiligheidsafstand niet kan gegarandeerd worden voorlopig nog niet kunnen aangeboden worden aan personen ouder dan 12 jaar.
 • Topsporters krijgen toegang tot alle sportfaciliteiten, indien ze een topsportstatuut hebben.
 • De horeca kan terug opstarten, onder strikte voorwaarden. Dit is eveneens van toepassing op kantines. Deze moeten dezelfde regels volgen als andere horecazaken. Deze regels vind je terug op de website van de FOD Economie en Horeca Vlaanderen. Voor kleinere sportkantines waar maar 1 iemand bestelt, kan de regel voor eenmanszaken toegepast worden en kan bediend worden aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.
   

Vanaf 1 juli (fase 4)

 • Alle sportactiviteiten kunnen hervat worden, zonder dat social distance hierbij moet toegepast worden. Kleedkamers en douches worden opnieuw toegankelijk. De sportbubbel kan vergroot worden tot maximum 50 personen in een activiteit.
 • Zwembaden kunnen terug open.
 • Alle wedstrijden kunnen opnieuw plaatsvinden, ook bij sporten waar de social distance niet kan gegarandeerd worden. Er is geen beperking op het aantal deelnemers. Bij deze wedstrijden mogen maximaal 200 zittende toeschouwers aanwezig zijn.  
 • Sportkampen zijn opnieuw mogelijk in bubbels tot 50 deelnemers 

Om de versoepeling van de maatregelen voor sporters en hun sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen, heeft de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector gedragscodes en protocollen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen.

Deze kan je integraal overnemen of je kan ze gebruiken als leidraad om zelf gedragscodes op te stellen. Ze mogen vanzelfsprekend niet afwijken van de coronamaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit. 

Vanuit de klankbordgroep werkten we volgende generieke documenten uit:

Gepost door: 
Robin Ramakers