Het nieuwe decreet en loonbeleid in je sportfederatie

In het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector worden geen verplichtingen meer opgelegd op vlak van verloning van personeel. Welke mogelijkheden biedt dit voor het loonbeleid in je sportfederatie?

Minimale loonsvoorwaarden?

Betekent dit dat je vanaf nu volledig vrij bent in het bepalen van de minimumverloning voor jouw personeelsleden? 
Nee! Ook al maken de diplomagebonden barema's A111, B111 en C111 geen deel meer uit van het decreet, toch blijven zij de minimale loonsvoorwaarden. Binnen het Paritair Comité 329.01, waartoe de sportfederatiesector behoort, bestaat namelijk een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van 11 juli 2013 tot vastlegging van de loonsvoorwaarden bij de sportfederaties, waarin deze barema's zijn opgenomen als minimale loonsvoorwaarden. 

Verandert er dan niets?
Nee, dat ook niet! Het grote verschil is dat in deze CAO de barema's gelinkt zijn aan functies en niet aan diploma's. Dit biedt de sportfederaties als werkgever dus meer flexibiliteit in hun loonbeleid. Dit kan via een functieclassificatie waarbij je de functies in je organisatie linkt aan een bepaald barema. Hou hierbij wel rekening met het feit dat werknemers die voor 1 januari 2017 in dienst waren, hun verworven loonrechten behouden en dus aan hun diplomagebonden barema moeten blijven betaald worden.

Denkoefening

Het flexibeler volgens functie verlonen zal dus in eerste instantie een toekomstverhaal zijn, maar de komende tijd denk je als federatie best al even na hoe je dit vorm wil geven. Zodat de basis gelegd is in geval van nieuwe aanwervingen. Loonbeleid gaat overigens verder dan het linken van een functie aan een barema. Het kan interessant zijn om van de gelegenheid gebruik te maken om na te denken over o.a.

  • Welke extralegale voordelen bieden we?
  • Kunnen we de samenstelling van deze extralegale voordelen nog verder (fiscaal) optimaliseren?
  • Wat zijn de verschillende mogelijkheden naar verloning (in de breedste zin van het woord) van een medewerker, met budgetneutrale impact voor de werkgever?

Via deze link vind je een presentatie die als kapstop voor deze denkoefening kan gebruikt worden. Deze powerpoint werd gebruikt in het kader van een overlegmoment tussen een aantal grote sportfederaties op 8 juni bij Sociare. Tijdens dit overleg werden een aantal sectorspecifieke moeilijkheden, opportuniteiten en uitdagingen geuit en Sociare - sowieso expert in deze materie gezien werkgeversfederatie van de socioculturele sector - is dan ook goed op de hoogte van de situatie van de sportfederaties.
Ook deze overzichtsfiche ("een cafetariaplan als strategisch loonbeleid in pc 329"), opgemaakt door Sociare, kan interessant zijn om eens door te nemen.

Vragen?

Heb je vragen over loonbeleid in je sportfederatie, de barema's, wat wel of niet kan? Wil je graag begeleiding in dit kader? Aarzel niet om contact op te nemen met Sociare. Alle leden van VSF zijn via een collectief lidmaatschap lid en kunnen dus beroep doen op hun ondersteuning!

Neem ook zeker eens een kijkje in het bijscholingsaanbod van Sociare. Daarin komen allerlei materies aan bod relevant voor werkgevers (federaties) in onze sector en er staat ook regelmatig iets over loonbeleid op de planning.

Gepost door: 
Leen Magherman