Hoe ervaart het Dynamo Project 1 jaar verenigingswerk?

Midden in de zomer van 2018 werd het onbelast bijklussen een feit. Via deze wetgeving werd het verenigingswerk in het leven geroepen en dit betekende een doorbraak in een jarenlang aanslepend dossier van de Vlaamse Sportfederatie/Dynamo Project. Al jaren vroeg de sportsector naar een statuut voor de trainer en via het verenigingswerk werd dit eindelijk gerealiseerd. We praatten met de Helpdesk van het Dynamo Project over de impact van het verenigingswerk.

Welke reacties kreeg de helpdesk binnen toen het verenigingswerk in het leven geroepen werd?
Helpdesk DP: Er kwamen onmiddellijk erg veel vragen binnen over de online aangifte, de af te sluiten overeenkomst, enz. We hielpen de sportclubs zo snel mogelijk verder door modeldocumenten via onze website ter beschikking te stellen, een brochure met de wetgeving rond verenigingswerk te maken en een hele reeks bijscholingen aan te bieden. Uit contact met de clubs bleek vaak dat het verenigingswerk een oplossing was om trainers en andere medewerkers in een club op een interessante én legale manier te vergoeden. Voor heel wat clubs is het verenigingswerk een onmisbare manier van vergoeden geworden.

Kan je een greep geven uit de frequentste vragen die gesteld werden?
Helpdesk DP: De wetgeving op zich is vrij duidelijk. Toch kwamen er nog heel wat vragen binnen over mogelijke combinaties: wat als een verenigingswerker in een speciaal verlofstelsel (bv. ouderschapsverlof) gaat, welke combinaties zijn toegestaan tussen verenigingswerk en vrijwilligerswerk, enz. Ook het sperverbod – waarbij een verenigingswerker het jaar voorafgaand aan zijn verenigingswerk niet aan dezelfde vereniging mocht verbonden zijn als werknemer of zelfstandige, nvdr- stuitte soms op onbegrip. Dit sperverbod heeft als pervers effect dat de clubs die reeds alles volgens het boekje deden benadeeld werden t.o.v. de clubs die het minder nauw namen met het correct uitbetalen van vergoedingen. Clubs die een trainer aanmoedigden om zelfstandige in bijberoep te worden, konden immers dezelfde trainer geen verenigingswerk laten verrichten bij hun club. Aangezien die trainer dat bij een andere club wél kan, gaf dat de club vaak een wrang gevoel. We begrijpen de redenering achter deze regel, maar in de praktijk creëerde ze enkele spijtige neveneffecten.

Hoe beoordelen jullie zelf het verenigingswerk?
Helpdesk DP:
We denken dat het verenigingswerk een noodzaak is en zijn tevreden met het laagdrempelige en fiscaal interessante systeem dat er gekomen is. Bestuurders van clubs wilden in het verleden graag alles volgens het boekje doen, maar botsten vaak op problemen bij gebrek aan een wettelijk kader. Door dit statuut is er een goede mogelijkheid gecreëerd om de medewerkers in een vereniging op een correcte (en haalbare) wijze te vergoeden. Doordat eind 2018 ook de regels voor vrijwilligerswerk aangepast werden (en hier hogere vrijwilligersvergoedingen mogelijk werden voor personen die niet vergoed worden via het verenigingswerk), merken we wel dat alles ingewikkelder geworden is. Dat is op zich geen probleem, zolang de clubs correcte informatie vinden (die wij op onze website gratis ter beschikking stellen). Het blijft belangrijk om zich als clubbestuurder goed te informeren en te weten welke manier van vergoeden het meest geschikt is. Samenvattend kunnen we wel stellen dat het statuut van verenigingswerker geleid heeft tot meer juridische zekerheid.

Zie je nog mogelijke verbeterpunten die de overheid kan realiseren?
Helpdesk DP: De overheid biedt via bijklussen.be heel wat antwoorden op veelgestelde vragen. Het zou goed zijn mochten deze FAQ’s regelmatig aangevuld worden. We denken dan aan de eerder complexe vragen i.v.m. verlofstelsels die gecombineerd mogen worden met verenigingswerk. Ook een model of meer precieze concrete uitleg over hoe de bepalingen uit het arbeidsrecht (welzijn) moeten nageleefd worden zouden handig zijn. Dynamo Project heeft – op vraag van een aantal clubs- hier ook een algemeen model voor gemaakt dat te downloaden is via de website.

Laatste vraag: andere sectoren waren minder positief over het verenigingswerk. Hoe verklaar je dat?
Helpdesk DP:
Iedere sector is anders en is op een andere manier georganiseerd. We kunnen dus enkel vanuit onze sector spreken, omdat we die het best kennen. Wij praten dagelijks met sportclubs en merkten al jarenlang dat er nood was aan dit statuut. Het grote succes na 1 jaar verenigingswerk binnen onze sector kan dit alleen maar bevestigen. Het lijkt ons dan ook erg belangrijk dat de sportclubs even tijd nemen om de evaluatie in te vullen en te laten zien dat het verenigingswerk voor hen een meerwaarde heeft betekend in de werking van hun organisatie.

Gepost door:
Pieter Hoof