Hoe ziet het VSF-bijscholingsaanbod eruit in 2017?

In deze periode communiceren we traditioneel over onze bijscholingen voor het komende jaar. Maar, omdat het nieuwe decreet op de sportfederaties ingaat op 1 januari 2017, én omdat de verplichting wegvalt om jaarlijks 6 uren erkende bijscholing te volgen, herbekijken we momenteel de mogelijkheden. 

Sowieso vinden we vanuit VSF bijscholing en vorming zeer belangrijk. We moedigen federaties dan ook aan om (blijvend) in te zetten op het ontwikkelen van de competenties van personeel en vrijwilligers. Maar we moeten rekening houden met een veranderde realiteit. Het VSF-aanbod zal daarom misschien iets minder uitgebreid zijn dan de voorgaande jaren.

Flexibele bijscholingsvormen

De keuze om ons eigen aanbod aan te passen, zien we als een opportuniteit om flexibele bijscholingsvormen aan te bieden. Bijvoorbeeld: sessies met theorie, sessies met het delen van goede praktijken, werken met bijscholingstrajecten,... Maar ook willen we meer inspelen op gedetecteerde noden en behoeften en bijscholingen dus pas inplannen wanneer nodig, in de loop van het jaar.

Meerwaarde bieden bovenop bestaand (extern) aanbod

Bovendien zullen we bekijken waar we specifiek een meerwaarde kunnen bieden ten opzichte van het al bestaande aanbod bij andere vormingsinstellingen. Dat betekent dat algemene vormingen als communicatie of leiding geven misschien minder in ons toekomstig aanbod zullen zitten. Deze bijscholingen worden bij tal van andere instanties aangeboden en zijn vaak kwalitatief hoogstaand.

Ideeën en suggesties?

De denkoefening is dus nog in volle gang. We houden daarbij ook zeker rekening met de uitkomsten van onze denkdag voor federaties op 26 januari.
Suggesties voor bijscholingen blijven meer dan welkom! Kan VSF een rol spelen om een bijscholing interessanter of financieel haalbaar te maken voor deelnemers van federaties, dan zullen wij dit zeker niet nalaten.

Momenteel hebben we voor 2017 enkel een basisaanbod opgemaakt. Tijdens het jaar zal het uitgebreid worden met extra bijscholingen, overlegmomenten,... Of eventueel doorverwijzing naar interessante bijscholingen bij partners of andere organisaties.

Basisaanbod voor 2017

Bekijk het overzicht. Inschrijven is al mogelijk!

Gepost door: 
Grace Hellinckx