Begeleidingstraject: ICES zet in op sportouders

Scheldende ouders langs de zijlijn, te veel druk op jonge sporters, of ouders die net geen interesse tonen? ICES, het Centrum Ethiek in de Sport, start een individueel begeleidingstraject voor sportfederaties, sportdiensten en koepelsportorganisaties. Deelnemers krijgen ondersteuning om hun eigen project rond sportouders vorm te geven.

Doelgroep

Het traject staat open voor iedere federatie, sportdienst of koepelorganisatie die haar eigen ouderbeleid en dat van haar leden wil versterken. De insteek kan variëren: de ene wil misschien inzetten op gedrag langs de zijlijn, de andere op een grotere ouderbetrokkenheid of de juiste verwachtingen bij ouders. Sommige federaties en gemeenten hebben al een ouderbeleid en willen dit verder uitwerken, anderen kunnen hun eerste stappen zetten.

Doel van het traject

Deelnemers formuleren eigen doelstellingen rond sportouders, en ontwikkelen met steun van ICES een eigen project. Elk project is gericht op het beschermen van de individuele en sociale integriteit van het kind of het bevorderen van fair play.

Verloop van het traject

Het traject begint met een vooronderzoek. Deelnemers peilen naar de noden van hun leden met een door ICES aangeleverde vragenlijst. In januari 2018 brengen we iedereen samen voor twee workshops. Daarop zullen verschillende sprekers hun inzichten vanuit onderzoek en praktijk toelichten. Maar deelnemers zullen tijdens rondetafelgesprekken ook ideeën en ervaringen kunnen wisselen.

Het vooronderzoek en de twee workshops zijn de start en inspiratie voor het individuele begeleidingstraject. Deelnemers formuleren hun eigen doelen, ICES ondersteunt hen tijdens verschillende contactmomenten om die in een project te verwerken. ICES zal kennis en expertise delen, en nuttige instrumenten aanreiken. Het uitgewerkte project wordt bij de start van het nieuwe werkingsjaar (september 2018) in praktijk gebracht. Op het einde van dat werkjaar blikken we terug en maken we een evaluatie op.

 1. Vooronderzoek: vragenlijst voor leden (oktober-november 2017)
 2. Workshops (januari 2018)
 3. Begeleidingstraject (februari-augustus 2018)
 4. Uitrol zelf uitgewerkte project (vanaf september/oktober 2018)
 5. Evaluatie (mei/juni 2019)

Inhoudelijk

Tijdens de workshops en begeleidingsmomenten zullen verschillende onderwerpen aan bod komen. Het opstellen en relevant houden van een oudercharter, de organisatie van een ouderraad, een handleiding voor een goede communicatie, de inhoud en waarde van een goede welkomstbrochure, omgaan met ouders van andere origine…

Sommige zaken zijn specifiek gericht op het thema sportouders, andere onderwerpen zijn deel van een ethisch beleid in het algemeen. Een aanspreekpunt, meldingsprocedure of ethisch charter kunnen bijvoorbeeld ook ingezet worden voor een beleid rond pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag of andere ethische thema’s.

ICES zorgt voor een compleet aanbod, de deelnemers halen eruit wat voor hen het meest waardevolle is, en indien gewenst kan voor bepaalde thematieken verdere expertise worden aangezocht.

Praktisch

 • Doelgroep: sportdiensten, sportfederaties en koepelsportorganisaties
 • Timing: oktober 2017 - juni 2019
 • Locatie: te bepalen afhankelijk van spreiding deelnemers
 • Kostprijs: 190 euro
 • Verantwoordelijke: Simon De Vriendt (ICES)
 • Inschrijven: www.ethischsporten.be/sportouders
 • Meer info? simon@ethicsandsport.be, 09 218 91 24
Gepost door: 
Grace Hellinckx