Infosessie financiering van sportinfrastructuur

Bij de financiering van sportinfrastructuur bestaat er, naast een structurele subsidieregeling, ook een grote behoefte aan andere financieringsinstrumenten. Voorbeelden hiervan zijn: waarborgen, winwin-leningen, achtergestelde leningen,...

Binnen Vlaanderen – en in het bijzonder de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) – is al een heel aanbod aanwezig van deze verschillende financieringsvormen. Daarom organiseren Sport Vlaanderen en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) samen twee infosessies, waarbij ze het aanbod van PMV in de verf zetten en toelichten hoe hier een beroep op kan worden gedaan. 

Bovendien zullen deze dag ook gastsprekers aanwezig zijn, die informatie zullen geven over het belang van een goed business plan, wat dit allemaal inhoudt en hoe banken naar een aanvraag voor een banklening kijken.

Tot slot is het ook mogelijk om een individueel adviesgesprek aan te gaan (max. 20min), en je concrete vragen te stellen rond de financiering van een concreet sportinfrastructuurproject. 

Twee infosessies

 • 1 oktober 2018 in het VAC te Leuven 
 • 24 oktober 2018 in het VAC te Gent 

Programma

 • 9u30: ontvangst
 • 10u: inleiding
 • 10u15: aanbod ParticipatieMaatschappij Vlaanderen 
 • 11u15: gastspreker bankfinanciering
 • 11u35: gastspreker i.v.m. “het belang van een goed businessplan”
 • 12.10u: broodjeslunch
 • 12u30: adviesgesprekken (op voorhand apart in te schrijven)

Inschrijven

Om deel te nemen aan deze infosessie, schrijf je vooraf in. Stuur een mail naar infrastructuur@sport.vlaanderen met als onderwerp "inschrijving infosessie financiering van sportinfrastructuur". Vermeld in je mail ook:

 • De datum van de infosessie: 1/10 of 24/10
 • De naam van de organisatie
 • De namen van de deelnemende personen
 • De functie van de deelnemende personen binnen de organisatie
 • Individueel adviesgesprek (max. 20 min): ja/nee

Indien je een individueel adviesgesprek wenst, geef je uiterlijk tegen 14 september 2018 je vragen + een beknopte projectomschrijving door.

Gepost door: 
Grace Hellinckx