Infosessies rond Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen

Vlaanderen kampt met een historisch opgebouwd tekort aan sportinfrastructuur. Ook dringen ingrijpende renovaties zich op. Daarom heeft minister Muyters een nieuwe visie ontwikkeld rond sportinfrastructuur, uitgewerkt in een Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen en in een nieuw decreet voor de subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Sport Vlaanderen organiseert komende week een aantal infosessies voor potentiële initiatiefnemers.

Bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Vlaanderen wenst haar middelen in te zetten op bovenlokale sportinfrastructuur die tegemoet komt aan de aanwezige behoefte en die zo veel mogelijk potentiële sporters bereikt. Het accent wordt gelegd op samenwerking, integrale toegankelijkheid en innovatie. Jaarlijks zal er voor de subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur 5 miljoen euro worden ingezet, met daar bovenop in 2017 een extra éénmalige impuls van 30 miljoen euro.

Voor topsportinfrastructuur wordt voortgewerkt aan de uitbouw van het campusmodel (leven, trainen, sportmedische begeleiden, studeren, enzovoort op één locatie) in de driehoek Gent-Antwerpen-Leuven. Voor topsportinfrastructuur wordt er per Olympiade 10 miljoen euro gereserveerd.

Subsidieaanvragen en infosessies

De eerste oproep voor subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur en van topsportinfrastructuur zal deze zomer gelanceerd worden. Het indienen van subsidieaanvragen is gepland voor het vroege najaar van 2017. De selectiebeslissing van deze eerste oproep zou eind dit jaar vallen.

Omdat die termijnen kort zijn, wil de overheid potentiële initiatiefnemers nu alvast uitgebreid informeren en overtuigen om mee te investeren in sportinfrastructuur. Daarom organiseert Sport Vlaanderen een aantal infosessies waarbij zal ingegaan worden op de te volgen procedure, de wijze van beoordelen en de criteria waaraan projecten zullen worden getoetst, de concrete subsidiemogelijkheden enzovoort.

Geïnteresseerden kunnen inschrijven op één van volgende infosessies:

  • 23 mei 2017, 9u-12u, Sport Vlaanderen Gent (Zuiderlaan 14): bovenlokale sportinfrastructuur
  • 24 mei 2017, 9u-12u, VAC Leuven (Diestsepoort 6): bovenlokale sportinfrastructuur
  • 24 mei 2017, 13u-15u VAC Leuven (Diestsepoort 6): topsportinfrastructuur


Bevestig je komst via mail naar [email protected] voor 20 mei 2017. Gelieve het aantal personen met naam en functie en de gewenste datum door te geven.
Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op de website van Sport Vlaanderen. 

Gepost door: 
Grace Hellinckx