Jouw club in de kijker: oproep Agentschap Integratie en Inburgering

Ken je sportclubs met good practices, interessante tips over hoe zij mensen met andere roots bereiken, hoe ze drempels wegnemen en hoe ze omgaan met anderstaligen en culturele verschillen? Plaats hen in de kijker via Agentschap Integratie en Inburgering.

Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap. Ze zetten zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt. Ze voeren het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit en hun dienstverlening vertrekt vanuit de noden en vragen van zowel burgers, diensten als het beleid.

Momenteel leggen ze de laatste hand aan een vorming: "10 tips rond omgaan met diversiteit in de sportclub". Via hun lokale contacten met integratieambtenaren en sportfunctionarissen (bij het ondersteunen van lokaal integratiebeleid) willen ze dit in de toekomst aanbieden aan geïnteresseerde sportclubs op een lokaal door de gemeente of de sportraad georganiseerde vormingsavond.
Hierbij willen ze ook gebruik maken van verhalen vanuit de lokale sportclubs. Good practices met interessante tips over hoe zij mensen met andere roots bereiken, hoe ze drempels wegnemen en hoe ze omgaan met anderstaligen en culturele verschillen.

Agentschap Integratie en Inburgering doet via deze weg een warme oproep naar federaties die clubs met good practices in hun rangen hebben die idealiter niet uit grootsteden komen. Op die manier hopen ze ook andere clubs te inspireren.

Ken jij interessante clubverantwoordelijken, trainers of andere mensen uit sportclubs die we daarvoor zouden kunnen aanspreken? Mail dan hun contactgegevens naar Dirk De Cock, graag voor 10 september.

Gepost door: 
Tine Van Bossuyt