Juridische dienstverlening grensoverschrijdend gedrag

De voorbije jaren stond het thema integriteit in de sport, en seksueel grensoverschrijdend gedrag in het bijzonder, al hoog op de agenda. Door de Vlaamse minister van Sport werd eind 2017 een doelstellingenkader rond seksueel grensoverschrijdend gedrag, bestaande uit zes concrete maatregelen, aan de sportfederaties en OSV's opgelegd. Bij de gesubsidiëerde sportfederaties werd dit bovendien opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst 2017-2020 met Sport Vlaanderen.

De zesde maatregel betreft de tuchtsystemen, -procedures en -reglementen van de sportfederatie, namelijk: “De sportfederatie zorgt voor of kan doorverwijzen naar een tuchtrechtelijk systeem dat beschermend en sanctionerend kan optreden.”

Omdat sportfederaties hierover nog met veel vragen zitten, of hun expertise willen aanvullen om hun tuchtsystemen, -procedures en reglementaire bepalingen op dat vlak in orde te stellen en te implementeren, heeft Sport Vlaanderen een opdracht gegund aan het advocatenkantoor Stibbe voor juridische dienstverlening aan de erkende Vlaamse sportfederaties en OSV’s inzake reglementaire bepalingen op vlak van grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor wordt in coördinatie, afstemming en samenwerking voorzien met Sport Vlaanderen, Vlaamse Sportfederatie (VSF) en het Centrum Ethiek in de Sport (ICES).

In functie van deze dienstverlenging kregen alle erkende Vlaamse sportfederaties een mail van Sport Vlaanderen, met de mogelijkheid om in te tekenen op het begeleidingstraject. Daarnaast wordt er een opstartvergadering gehouden voor alle sportfederateis en OSV's om het begeleidingstraject toe te lichten.

Meer informatie over deze infosessie kan je hier vinden.

Gepost door: 
Kaat Vogelaers