Klankbordgroep #sportersbelevenmeer: heb jij ook interesse?

Om nog meer bottom-up te werken met de campagne #sportersbelevenmeer organiseerde Sport Vlaanderen de afgelopen maanden twee brainstorms met federatiemedewerkers. Dit om vanuit input en inspiratie recht uit het werkveld concrete acties te bedenken en ontwikkelen.

Dit resulteerde onder meer in het oprichten van een klankbordgroep. Dit is een uitgelezen kans om als federatie nauw betrokken te zijn bij deze campagne.

Deze klankbordgroep (bestaande uit een tiental federaties) zal jaarlijks tot halfjaarlijks samenkomen met als doel:

  • selecteren van voorstellen uit eerdere brainstorms en deze verder uitwerken;
  • timing bespreken;
  • feedback en input geven bij de geplande activiteiten van de campagne #sportersbelevenmeer;
  • bedenken en uitwerken van een platform waarop alle federaties i.f.v. de campagne kunnen geïnformeerd worden, ideeën posten, reacties achterlaten.

Wil jij je graag kandidaat stellen voor deze klankbordgroep dan kan dat tot 1 maart via sportersbelevenmeer@sport.vlaanderen.

De eerste vergadering staat gepland na de paasvakantie met als agendapunten:

  • vastleggen van de taken, samenstelling en werking van de klankbordgroep;
  • opzetten van een platform (voor alle federaties);
  • bespreken welke ideeën uit de sessies verder worden uitgewerkt;
  • bespreken van de resultaten van de klankbordgroepen met de sportdiensten over de "Maand van de Sportclub".
Gepost door: 
Tine Van Bossuyt