Maak kans op €60.000 projectsubsidie voor jouw sportproject met focus op de integratie van nieuwkomers

De EU doet een oproep om ten laatste op donderdag 7 juni jouw projectvoorstel in te dienen met als thema "Sport als instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen". 

Bij deze projecten, waar geen samenwerking met een internationale partner vereist is, moeten lokale sportorganisaties worden betrokken. De middelen moeten worden ingezet voor activiteiten waaraan zowel mannen als vrouwen deelnemen en waarbij vluchtelingen, vooral van jonge leeftijd (tot 30 jaar), worden betrokken bij gemengde sportactiviteiten. Ongeveer 25 projecten zullen worden gefinancierd voor telkens maximum 60.000 euro.

Hier vind je de gedetailleerde criteria van deze oproep in het Nederlands en de online inschrijvingsmodule.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Philippe De Witte van EU Sport Link.

Gepost door: 
Grace Hellinckx