Nieuw meldpunt rond matchfixing online

Het fenomeen van manipulatie van sportwedstrijden - of matchfixing - vormt een bedreiging voor de integriteit van de sport. 

De manipulatie komt hoofdzakelijk voor in de vorm van corruptie, bedreigingen of geweld tegen spelers, trainers of officials om het resultaat van een wedstrijd te beïnvloeden en zo financieel voordeel te behalen. De georganiseerde misdaad is regelmatig betrokken bij deze praktijken.

Deze praktijk is niet alleen strafbaar, maar is ook nefast voor de sport in het algemeen omdat ze afbreuk doet aan de eerlijkheid, de integriteit en de fair play. 

Om de integriteit van de sport te beschermen én dit fenomeen aan te pakken, heeft België een nationaal platform opgericht, waarin de federale overheid en de gemeenschappen, de onderzoeksdiensten, de kansspelregulator, de nationale loterij en de sportsector vertegenwoordigd zijn. Zo kan een brede, geïntegreerde aanpak uitgewerkt worden om deze praktijken op te sporen, te bestrijden, te bestraffen, maar ook te voorkomen door o.a. preventie en educatie.

Meldpunt

Om de doorstroming van informatie naar de betrokken diensten te vergemakkelijken, zetten het nationaal platform en de verschillende betrokken partijen een meldpagina online waarop (vermeende) gevallen van manipulatie van een sportwedstrijd kunnen worden gemeld: www.sportfraude.be
Iedereen die feiten vaststelt die doen vermoeden dat een wedstrijd gemanipuleerd werd (of zal worden), kan dit via deze pagina melden. De anonimiteit wordt gewaarborgd.

Werkt jouw federatie een (sensibiliserings)beleid uit rond matchfixing in het kader van goed bestuur? Neem dan zeker het meldpunt op in jouw communicatiekanalen. 

Hieronder kan je het persbericht van het platform lezen en vind je de contactgegevens terug van de leden van het nationaal platform. 

Gepost door: 
Geraldine Mattens