Nieuw product: register verenigingswerk

Om te voldoen aan de administratieve verplichtingen rond het statuut verenigingswerk is het nodig dat een overeenkomst inzake verenigingswerk wordt opgemaakt en dat een online aangifte gebeurt via www.bijklussen.be. Omwille van praktische redenen ontwikkelden we een Register Verenigingswerk, naar analogie met het Vrijwilligersregister, om de administratie voor sportverenigingen overzichtelijker te maken.

In dit register kan je de persoonsgegevens van je verenigingswerkers en hun vergoedingen binnen een kalenderjaar bijhouden. Zo kan je eenvoudig nagaan dat je voor elke verenigingswerker de wettelijke maxima per maand en per jaar respecteert. De gegevens uit het register kunnen vervolgens overgebracht worden in de online aangifte.

Let op: het register verenigingswerk is géén verplicht document, het is enkel een hulp om de administratie te verlichten. 

Klik hier door naar de website van Dynamo Project om het register te downloaden.

Gepost door: 
Lien Berton