Nieuwe bottom-up projecten om federaties en clubs te versterken

De Vlaamse Sportfederatie werkte het voorbije jaar aan verschillende projecten ter ondersteuning van sportfederaties en sportclubs. Projecten die inspelen op thema's en uitdagingen die sportfederaties en sportclubs zelf aanhalen, en waarbij de aanpak ook samen ontwikkeld werd. VSF gelooft sterk in dergelijke bottom-up projecten. De voorbije weken kregen we meer zekerheid over de toekomst van enkele projecten en daar brengen we jullie uiteraard graag snel van op de hoogte!

Jonge Leeuwen

Gebaseerd op een project waar Tennis Vlaanderen succesvol mee experimenteerde, werkte de VSF samen met enkele sportfederaties het federatieoverschrijdend project Jonge Leeuwen uit. Dit project zal jonge gemotiveerde clubleden uitdagen en samenbrengen om clubengagement aan te gaan en op die manier hun persoonlijke ontwikkeling te stimuleren binnen de bestaande club- en/of federatiewerking. VSF zal dit project opstarten in het voorjaar van 2021. Vragen hierover kan je stellen aan Tine (tine@vlaamsesportfederatie.be).

Clubgrade

Het experimentele project Clubgrade versterkt sportclubs in hun bestuurskracht, zodat een club haar doelen kan bereiken met de middelen die ze heeft. Momenteel zit het project in de experimentele fase waardoor nieuwe sportclubs vandaag nog niet kunnen instappen. Het projectteam maakt nu ook werk van de concrete uitrol en doorstart van het project vanaf juni 2021, in samenwerking met federaties en lokale overheden. Meer informatie vind je op www.clubgrade.be. Vragen hierover kan je stellen aan Ellen (ellen@vlaamsesportfederatie.be).

Shared services

VSF zal de komende jaren verder en nog intensiever inzetten op shared services. Hier vind je meer informatie over de huidige aanpak. VSF bereidt momenteel de visie rond de thema's en aanpak van toekomstige shared services voor. Vragen hierover kan je stellen aan Jérémie (jeremie@vlaamsesportfederatie.be).

Data Protection Officer

VSF bracht begin dit jaar via een bevraging de nood aan een gezamenlijke Data Protection Officer voor sportfederaties in kaart. Intussen is er zekerheid dat VSF zo snel mogelijk in 2021 een gezamenlijke DPO zal aanwerven. De vacature zal in de komende weken gelanceerd worden. Vragen hierover kan je stellen aan Lien (lien@vlaamsesportfederatie.be).


Nog niet zo concreet? Blijf je nog wat op je honger zitten? Dat begrijpen we helemaal. We wilden jullie nu alvast op de hoogte brengen dat deze initiatieven effectief voorbereid worden. Hou onze volgende nieuwsbrieven en rechtstreekse communicatie zeker in de gaten voor meer concrete informatie.