Nieuwe cao's sociale maribel en eindejaarspremie

Op 22 juni 2020 sloot Sociare met de vakbonden in PC 329 twee nieuwe cao's af.

Nieuwe cao sociale maribel 2020

Door deze cao wordt het wettelijk plafond van € 64.937,84 jaarloonkost (geïndexeerd bedrag: €87.397,78) opgeheven. Tot 1 januari 2020 mochten werknemers waarvan de loonkost dit bedrag per jaar en per bijkomend voltijds arbeidsvolume overschrijdt, niet gefinancierd worden door sociale maribel. De schrapping hiervan betekent dat je federatie bij toekenningen voor sociale maribel op werknemers geen rekening meer moet houden met dit plafondKlik hier voor meer informatie op de website van Sociare.

Nieuwe cao eindejaarspremie

Vanaf 2020 geldt een verhoogde eindejaarpremie in onze sector door een verhoging van het vaste bedrag per werknemer. Klik hier voor meer informatie op de website van Sociare.

Gepost door: 
Pieter Hoof