Nieuwe EU-pilootprojecten voor sportorganisaties

In de loop van volgende weken en maanden zal de EU een aantal specifieke calls openbaar maken waarop sportorganisaties een beroep kunnen doen om gemeenschappelijk doelstellingen te verwezenlijken. Op dit ogenblik weten we nog niet exact wanneer welke projectoproep gelanceerd wordt. Toch brengen we je via EU Sport Link reeds op de hoogte. Op die manier kunnen federaties of sportclubs nu reeds nadenken over een mogelijk project, of eventueel contacten leggen met andere (Europese) sportorganisaties. Drie initiatieven bieden kansen:

1. Exchange and mobility

Deze actie wil de leermobiliteit van sportorganisaties ondersteunen. Het uitwisselen van mensen, ideeën en goede praktijken kan nuttig zijn voor de individuen, voor hun organisaties en voor de sport als geheel. Met leermobiliteit bedoelt men: personen die naar een ander land gaan om een opleiding of andere leermodaliteiten te volgen, zoals stages, niet-formeel leren, onderwijs, maar ook deelnemen aan transnationale activiteiten die te maken hebben met beroepsontwikkeling in het gebied van sport.

De uitdaging is wel groot. Projecten moeten waarschijnlijk landen buiten de EU bevatten met een speciale focus op de Westerse Balkan, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In totaal worden zeven grants van 200.000 euro ter beschikking gesteld.
 

2. Sport as a tool for integration and social inclusion of refugees

Hiervoor kan je nu al projecten indienen. De deadline is 1 juni 2020. 

Het doel is sportprojecten te steunen die gericht zijn op de integratie van vluchtelingen. Verwachte acties zijn bv.:

  • organisatie van sportactiviteiten voor vluchtelingen
  • bevordering van sportbeoefening en lichaamsbeweging bij vluchtelingen
  • bevordering van de samenwerking tussen vluchtelingen en gastgemeenschappen bij het organiseren van sportactiviteiten.​​​​​​
     

3. Grassroots sports programmes and infrastructure innovation

De EU wil sportorganisaties prikkelen om in te spelen op hedendaagse noden van sporters. Cijfers over de deelname aan sport en lichaamsbeweging geven aan dat er vaak een verschil is tussen het aanbod van de meer traditionele sport en de vraag van het individu. Om nieuwe generaties aan te trekken, kunnen sportfederaties, -organisaties en -clubs hun aanbod verbeteren door middel van creativiteit, innovatie en nieuwe praktijken. Zij zouden kunnen overwegen om in twee richtingen te werken: hun aanbod uitbreiden, het diverser en informeler maken en het openstellen voor nieuwe doelgroepen, waarbij tegelijkertijd democratisering en integratie worden bevorderd. Ten tweede zouden zij gebruik kunnen maken van lichte en flexibele sportinfrastructuur die de beoefening van sport op een grotere verscheidenheid aan plaatsen mogelijk maakt, en deze kunnen bevorderen.

Er zullen waarschijnlijk 3 projecten worden goedgekeurd. Elk ter waarde van 400.000 euro.

Heb je interesse in één van de calls? Aarzel niet om EU Sport Link nu al te contacteren (bart.verschueren@eusportlink.be of +32 486 76 28 03) om ideeën af te toetsen, andere inspirerende projecten te ontdekken of partners te zoeken voor je idee. EU Sport Link is een dienstverlenend samenwerkingsverband van de VSF en het ISB voor Europese zaken.

 

Gepost door:
Grace Hellinckx