Ondersteun je clubs bij de uitbouw van een vrijwilligersbeleid!

Eén van de voornaamste uitdagingen waar sportclubs mee worstelen, is het vinden en motiveren van vrijwilligers. Hoe zorg je voor voldoende helpende handen in je club? En hoe zorg je ervoor dat je vrijwilligers met plezier terugkomen? Het begeleidingstraject "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub" helpt sportclubs om deze uitdagingen aan te gaan. Ook in 2019!

Het Dynamo Project organiseert volgend jaar op 3 locaties een begeleidingstraject "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub". Elk traject bestaat uit 5 gezamenlijke workshops, waaraan steeds 12 sportclubs kunnen deelnemen. Een traject duurt ongeveer een jaar.

De deelnemende clubs worden met veel enthousiasme aangestuurd en begeleid in samenwerking met de organisatie "Vrijwilligerswerk Werkt". Tijdens de workshops leren de deelnemers hoe ze hun sportclub door de bril van de vrijwilliger kunnen bekijken en worden ze getraind in algemene principes om met hedendaagse vrijwilligers te werken. Doelstelling? Meer vrijwilligers sterker binden aan hun club. Het 6-stappenplan zet de theorie steeds onmiddellijk om in de praktijk.

  1. Stel een vrijwilligersverantwoordelijke aan in je sportclub (Tool 1: De vrijwilligersverantwoordelijke)
  2. Inventariseer en contacteer (potentiële) vrijwilligers in je sportclub (Tool 2: De betrokkenheidscirkels)
  3. Organiseer een FLEXIVOL-receptie en krijg inzicht in hoe vrijwilligers je sportclub zien (Tool 3: De FLEXIVOL-receptie)
  4. Bouw samen een visie op rond vrijwilligerswerk (Tool 4: Het vrijwilligersmanifest)
  5. Analyseer de sterke en zwakke punten van je vrijwilligerswerking en formuleer concrete acties (Tool 5: De bollen van het vrijwilligersbeleid)
  6. Evalueer je vrijwilligerswerking (Tool 6: Het label vrijwilligersvriendelijke sportclub)

Clubs kunnen zich inschrijven voor de nog beschikbare plaatsen voor de trajecten in 2019. Je clubs vinden alle informatie op www.dynamoproject.be/vvsc2019.

Vragen? Contacteer Pieter Hoof op 09 243 12 96 of pieter@vlaamsesportfederatie.be.

Gepost door: 
Pieter Hoof