Oproep kandidaten tucht- en onderzoeksorgaan Vlaams Sporttribunaal (Kamer Grensoverschrijdend Gedrag)

Het VST opent een nieuwe oproep voor kandidaat-rechters, kandidaat-leden van het onderzoeksorgaan en kandidaat-griffiers in het Vlaams Sporttribunaal (Kamer Grensoverschrijdend Gedrag). Geïnteresseerden vinden meer info in onderstaand profiel en kunnen hun kandidatuur indienen tot en met 30 september 2020.

Doel van de functie

Het huidige Vlaams Doping Tribunaal werd omgevormd tot het Vlaams Sporttribunaal, (VST) dat uiterlijk op 1 januari 2021 actief zal zijn. Het Vlaams Sporttribunaal zal vanaf dan bestaan uit twee kamers (één voor doping, en één voor tuchtprocedures rond grensoverschrijdend gedrag) die zullen oordelen in eerste (en eventueel tweede aanleg) over zaken rond doping en grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Het Vlaams Sporttribunaal doet met betrekking tot tuchtprocedures rond grensoverschrijdend gedrag in de sport een oproep voor leden van de kamer van het tuchtorgaan, voor leden van het onderzoeksorgaan en voor griffiers. Aanstelling gebeurt na selectie door een benoemingscommissie.


Kandidaten voor de kamer van het tuchtorgaan voldoen aan volgend profiel:

  • De kandidaten zijn houder van minstens een Masterdiploma in de rechten. Zij hebben een aantoonbare staat van dienst in hun beroepswereld en ervaring in tucht- en strafrecht.  Bijzondere interesse voor zedenzaken strekt tot aanbeveling.
  • De kandidaten hebben een bijzondere interesse voor sport in verbinding met de samenleving. Ervaring met de actieve of passieve sportbeleving strekt tot aanbeveling.
  • De voorzitter van de kamer is een magistraat van de zetel, met bij voorkeur ervaring in strafzaken en eventueel tuchtrecht. Hij kan functionele leiding geven ten einde te waken over de kwaliteit, uniformiteit en snelheid van de tuchtrechtspraak.
  • De kandidaten zijn functioneel in staat om volstrekt onpartijdig en onafhankelijk op te treden (doelend op lidmaatschappen/belangen van/in allerlei verenigingen en vennootschappen) en geven blijk van discretie, weerstand, empathie en nederigheid in het licht van de te behandelen materie.

Kandidaten voor het onderzoeksorgaan voldoen aan volgend profiel:

  • De kandidaten zijn houder van minstens een Masterdiploma in de rechten. Zij hebben een aantoonbare staat van dienst in hun beroepswereld en ervaring in tucht- en strafrecht. Bijzondere interesse voor zedenzaken strekt tot aanbeveling.
  • De kandidaten hebben een bijzondere interesse voor sport in verbinding met de samenleving. Ervaring met de actieve of passieve sportbeleving strekt tot aanbeveling.
  • De kandidaten zijn functioneel in staat om volstrekt onpartijdig en onafhankelijk op te treden (doelend op lidmaatschappen/belangen van/in allerlei verenigingen en vennootschappen).
  • Lidmaatschap van het Openbaar Ministerie strekt tot aanbeveling.

Kandidaten voor de griffie voldoen aan volgend profiel:

  • De kandidaten zijn houder van minstens een Bachelordiploma. Zij zijn administratief en taalkundig bedreven en hebben oog voor nauwkeurigheid en discretie bij het uitoefenen van hun taken.
  • Uitoefening van de taak van griffier of parketsecretaris strekt tot aanbeveling.


Kandidaturen worden ingediend via info@vlaamssporttribunaal.be ten laatste op 30 september 2020. Vervolgens zal de benoemingscommissie oordelen over de geschiktheid van de kandidaturen.

Gepost door: 
Lien Berton