Play True Day

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) moedigt alle landen aan om een Play True Day te organiseren. In 2018 zal de Play True Day in heel België plaatsvinden in het weekend van 31 augustus tot en met 2 september. De Play True Day staat in het teken van een zuivere sport. De bedoeling is om sporters, het sportpubliek en anderen vertrouwd te maken met én te sensibiliseren over de wereldwijde strijd tegen doping. In meer dan 20 landen wordt een dag (of meerdere dagen) georganiseerd om aan te tonen dat zuivere sport zijn plaats heeft in onze sportgemeenschappen. Dat gebeurt door uiteenlopende activiteiten. Op die manier maken we als sportsector samen duidelijk dat veilig en fair sporten voor ons cruciaal zijn en we ons steentje daartoe bijdragen!

De organisatoren en uitdragers in ons land zijn:

 • de vier nationale antidopingorganisaties (van de drie gemeenschappen en van Brussel),
 • het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité), het BPC (Belgisch Paralympisch Comité), AISF (Association Interfédérale du Sport Francophone) en VSF,
 • … en hopelijk zoveel mogelijk sportfederaties.

Wat kan jouw sportfederatie doen?

We hopen dat zoveel mogelijk sportfederaties in het eerste weekend van september 2018 dit thema onder de aandacht zullen brengen. Naast sportorganisaties zullen bijvoorbeeld ook scholen en andere partijen hun steentje bijdragen.

Dat kan door:

 • die dag (en op voorhand) je publicaties, social media en/of website in het teken van de Play True Day te plaatsen (bv. via e-banner)
 • een event te kiezen dat dat weekend doorgaat (groot of klein). Plaats dat in het teken van de Play True Day. Er moet absoluut (!) geen nieuw evenement georganiseerd worden. Maar elke federatie kan nadenken welke sportactiviteit het eerste weekend van september plaatsvindt (dat kan een event van de federatie zijn, een reguliere wedstrijd of een clubinitiatief) en op welke manier de Play True Day er onder de aandacht kan gebracht worden.

Vrijblijvende voorstellen om aandacht aan de Play True Day te geven:

 • Thema onder de aandacht brengen via vlaggen, polsbandjes (zie verder), speech, …
 • De dopingpreventietool voor ouders van sporters verspreiden of het ADel-programma promoten: een online programma ontwikkeld door WADA, dat sporters, trainers en sportartsen informatie verschaft over de gevaren van doping en over het belang van de antidopingcontroles (https://www.wada-ama.org/en/education-prevention).
 • Voor kinderen: een tekenatelier om het imago van een zuivere sport te tonen.
 • Quiz over doping en de gezondheidsrisico’s.
 • Ludieke spelen of initiatieven om een betere doorstroming van informatie te realiseren (op https://playtrueday.pixieset.com/playtruedayinbrasil/ vind je een overzicht van events in andere landen).
 • Het ontwerpen van een slogan, een T-shirt, een stand met foto’s die verband houden met de promotie van een zuivere sport.
 • De symbolische ondertekening van een gemeenschappelijk bord waarop alle actoren hun visie op een zuivere sport kunnen delen.
 • Via social media aandacht geven aan het thema, via het delen van foto’s en berichten op de sociale netwerken met #CleanSport.

We benadrukken dat federaties (en andere actoren) die dit project willen ondersteunen, volledig vrij zijn om een evenement te kiezen of te organiseren dat maximaal aangepast is aan het thema en aan hun doelpubliek, met respect voor hun materiële en logistieke mogelijkheden. Het is vooral niet de bedoeling om nieuwe activiteiten te organiseren die een grote financiële investering vergen maar wel om een bestaande activiteit extra te gaan belichten in het kader van het Play True gedachtengoed.

Nog ter info: Het weekend van 31 augustus tot 2 september is een conceptdatum. Sommige sportorganisaties die na de voorziene datum een wedstrijd of belangrijk evenement gepland hebben, kunnen, indien zij dat wensen, de datum van hun Play True Day wijzigen, om zo de grootst mogelijke impact te hebben en een ruimere deelname mogelijk te maken. Zo zal ook in de Europese week van de sportclub van 23 tot 30 september 2018 de aandacht gericht worden op een dopingvrije sport.

Welke ondersteuning kun je krijgen en wat is de rol van NADO Vlaanderen hierin?

In de eerste plaats bestaat de rol van NADO Vlaanderen erin om aan de sportbeweging in de ruime betekenis verschillende mogelijke activiteiten inzake sensibilisering en informatie over dopingbestrijding, en mogelijke acties inzake preventie en educatie voor te stellen. Concreet gezien verbinden de NADO’s zich ertoe de organisaties te ondersteunen, met name door informatieverstrekking maar ook door promotiemateriaal ter beschikking te stellen.

Voor de Play True Day kan een federatie volgende zaken ter beschikking krijgen:

 • een aantal spandoeken (2m op 80 cm) (richtgetal: maximaal 5 vlaggen per organisatie, aantal te bekijken in functie van de grootte van het initiatief).
 • groene flexibele polsbandjes voor elke deelnemer met de boodschap “Play True Day Belgium  #cleansport “ (richtgetal: maximaal 500 bandjes per organisatie, aantal te bekijken in functie van de grootte van het initiatief).
 • E-banner (zie onderaan deze pagina)

Doet jouw federatie mee?

Laat het (bij voorkeur zo snel mogelijk en ten laatste 10 augustus) weten aan de Vlaamse Sportfederatie via info@vlaamsesportfederatie.be.
Vermeld daar aub bij:

 • Welke initiatieven jouw federatie zal nemen (en op welke dag(en))
 • Of je vlaggen en polsbandjes wil aanvragen. Deze zijn gratis maar moeten wel zelf afgehaald worden (kan op 3 locaties in Vlaanderen).
 • Heb je vragen? Contacteer ons via 09 243 12 90 of info@vlaamsesportfederatie.be.

Laat ons samen een duidelijk signaal geven! Samen voor zuivere en faire sport!

Meer achtergrondinformatie over de Play True Day

Wat is de Play True Day?

Het verhaal van dit internationale evenement begint in Zuid-Amerika in 2013, wanneer verschillende landen (Brazilië, Mexico, ...) het idee opvatten om een nationale dag te organiseren rond het thema dopingbestrijding. Met de medewerking en de morele steun van het Wereldantidopingagentschap (WADA) ontstaat zo het begrip van de Play True Day. Door het succes van deze evenementen beslissen ook andere landen (Kroatië, Slovenië, Tunesië, Oostenrijk,...) op hun beurt het concept over te nemen en te organiseren. Dit jaar organiseren een twintigtal landen een Play True Day en de (inter)nationale weerklank wordt onder stuwing van het WADA steeds groter.

Mede daardoor hebben de 4 Nationale Antidopingorganisaties die we in België tellen (NADO Vlaanderen, NADO Franse Gemeenschap, NADO Duitstalige Gemeenschap en NADO van de gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) met veel enthousiasme beslist om met de steun van het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité), het BPC (Belgian Paralympic Committee), de AISF (Association Interfédérale du Sport Francophone) en de VSF (Vlaamse Sportfederatie), voor het eerst een Play True Day te organiseren in heel België. De strijd voor een faire en zuivere sport overschrijdt immers de grenzen van onze interne staatshervorming.

Deze dag heeft als doel de hele sportbeweging en het grote publiek te informeren over en te sensibiliseren voor het belang van de mondiale antidopingbestrijding bij middel van verschillende preventie-activiteiten. De Play True Day is ook de gelegenheid om de aandacht te vestigen op een zuivere sportbeoefening en het respect voor de waarden die de sporters onderling verbinden.

Oorspronkelijk werd de Play True Day internationaal gevierd op 10 april maar voor de eerste editie in België hebben wij beslist dit evenement te organiseren in het eerste weekend van september, zodat dit beter aansluit bij de Belgische sportkalender.

Het is een prachtig voorrecht dat de Memorial Van Damme als grootste publieke sportmanifestatie van het land de actie steunt en op vrijdagavond 31 augustus het startschot geeft voor de eerste Belgische Play True Day.

Belang van de Play True Day

Verwijzend naar de meest recente voorvallen moeten we helaas vaststellen dat dopinggebruik nog steeds aanwezig is en een reëel gevaar vormt voor de integriteit van de sport.en de gezondheid van de sporter. Wij hebben met zijn allen heel wat redenen om de strijd tegen doping aan te gaan. De Play True Day zal de gelegenheid bieden om die, met eenvoudige en doeltreffende acties, samen te brengen.

Dankzij deze samenwerking zal NADO Vlaanderen, vanuit zijn preventieve rol, ook de banden met de sportwereld kunnen verstevigen en zo een betere sensibilisering van de sporters mogelijk maken.

Met dit initiatief willen wij aantonen dat Vlaanderen en België aandacht heeft voor de dopingproblematiek en dat alleen de ZUIVERE SPORT zijn plaats heeft in onze sportgemeenschappen. Neem zeker ook een kijkje op de internationale website van de Play True Day (http://www.playtrueday.com) om een beeld te krijgen van de acties die reeds door de andere landen georganiseerd werden.

Gepost door: 
Sophie Cools