Praktijkvoorbeelden: Multimove op maat van maatschappelijk kwetsbare kinderen

De realiteit leert dat sport en bewegen voor heel wat kinderen allesbehalve een evidentie is. Door financiële, culturele of praktische drempels vallen heel wat kinderen uit de boot. Multimove wil zoveel mogelijk kinderen de kans bieden om aan beweegactiviteiten deel te nemen. Een nieuwe publicatie geeft tips en ideeën die op het terrein bruikbaar zijn.

De publicatie "Organiseren van Multimove op maat van maatschappelijk kwetsbare kinderen" deelt vijf inspirerende praktijkvoorbeelden. Het zijn telkens cases die zich richten tot specifieke doelgroepen:

  • Aandacht voor kinderen van een andere origine en kinderen in armoede bij Jespo vzw
  • UITPAS Gent: een spaar- en voordelenpas voor je vrije tijd
  • Het Sportcentrum Peerdsbos verwelkomt kinderen met een beperking
  • Sportdienst Genk bereikt kansarme kinderen en kinderen van een andere origine via een naschools sportaanbod
  • Buurtsport in Gent: Multimoven met je buur(t)

Bekijk de publicatie online.

Gepost door: 
Grace Hellinckx