Product in de kijker: modelbevraging zelfevaluatie raad van bestuur voor sportfederaties

In het kader van goed bestuur is het belangrijk om jaarlijks een zelfevaluatie te doen van de raad van bestuur. Van de samenstelling en werking ervan. Wat loopt goed? Wat kan beter?

Zelfevaluatie: voorbeeldbevraging VSF

In het voorjaar van 2019 deed VSF ook deze waardevolle oefening. Voor onze online bevraging, die we gebruikten als basis voor een discussieoefening in de raad van bestuur, haalden we de mosterd bij een aantal andere voorbeeldbevragingen en voegden we een aantal VSF-specifieke zaken toe.

Kan je nog wat inspiratie gebruiken voor de zelfevaluatie van het bestuur van jouw sportfederatie?
Bekijk onze voorbeeldbevraging via het product "214 Zelfevaluatie bestuur". Je vindt in de fiche ook nog andere ondersteunende informatie en voorbeelden terug.

Belangrijk!
Ga je effectief aan de slag met een voorbeeldbevraging?
We hebben ze digitaal klaar staan voor jou! En dat in zowel Google als Microsoft Forms. Een kopie krijg je in één-twee-drie en je kan van start.

Update documenten goed bestuur

Zijn er nog andere aspecten van goed bestuur waarrond je wel wat inspiratie en ondersteuning kan gebruiken?

Via onze website vind je heel wat terug, met als centrale kapstok de zelfscan goed bestuur, gebaseerd op de code Muyters.
Een overzicht van ondersteunende documenten en tools - die een grondige update kregen deze zomer - klik je ook samen via de rubriek "producten" en het trefwoord "goed bestuur". Op deze manier dus.

Succes!

Gepost door: 
Leen Magherman