Projecten naschoolse sport - ook iets voor jouw sportfederatie?

Tijdens de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 zetten heel wat lokale overheden en scholen in op het bereiken van niet-sportactieve jongeren (1e en 2e graad secundair middelbaar) via een nieuw naschools sportaanbod. 

Voor je verder gaat, lees dan eerst even de korte inhoud van de projectoproep via ons nieuwsbericht.

We willen jouw sportfederatie (geheel vrijblijvend!) de kans geven om hier actief een rol in te spelen. We denken daarbij aan 3 concrete pistes:

1. In kaart brengen van laagdrempelige aantrekkelijke sportvormen

Bij de geselecteerde gemeenten zullen niet-sportactieve leerlingen gevraagd worden aan te geven welke sport(en) ze willen doen. ISB en VSF vinden het belangrijk dat de leerlingen weten welke aantrekkelijke en laagdrempelige sportvormen er bestaan. De doelstelling van de projectoproep is om vooral niet-sportactieve leerlingen te laten deelnemen aan een naschools sport- en beweegaanbod. Leerlingenparticipatie is binnen de projecten een wezenlijk en essentieel onderdeel om tot dit aanbod te komen. Participatie start met informeren, “mee weten”. Met dit als vertrekpunt willen we leerlingen, maar ook de leden van het lerend netwerk, zoveel mogelijk informeren rond aantrekkelijke en laagdrempelige sport- en beweegvormen. Daarom geven we de federaties de kans om, via dit webformulier, een correct beeld te geven van de mogelijkheden binnen jouw sport(en). VSF en ISB bundelen de info en bezorgen ze aan de geselecteerde gemeenten.

Let op! 

  • De info gaat sowieso digitaal naar de lokale overheden, maar we weten niet in welke vorm ze naar de scholen/leerlingen zullen gebracht worden. Indien je werkt met een link naar een of meerdere filmpjes, raden we aan toch ook kort te omschrijven wat je wil overbrengen. 
  • Het doelpubliek van deze info zijn enerzijds de leerlingen (voor wat betreft het deel over de sportvormen) en anderzijds de leden van het lerend netwerk. Wees kritisch op jezelf: dit gaat niet om de “standaard instroom in clubs”, maar om jongeren die hun weg naar sport nog niet gevonden hebben. Geef beknopt de meest relevante sportvorm(en)/discipline(s)/… mee. Richt je daarbij op de laagdrempelige, vernieuwende, hippe, … aspecten of sportvorm(en) van jouw sport. Durf zeker af te wijken van “de klassieke vormen” en oog te hebben voor hybride vormen waarin zaken gecombineerd worden: pingpong spelen al zittend op zitballen, filmkijken en ondertussen sporten, thai chi op het dak van het schoolgebouw,…
  • We geven in het webformulier een maximale lengte van je tekst mee. Hou je daar aub aan. We voegen immers de informatie van alle federaties samen tot een uniform geheel. Afbeeldingen/foto’s mogen als extra toegevoegd worden.

2. Contact tussen geselecteerde gemeenten en federaties

VSF en ISB zullen een overzicht opmaken van:

  • de geselecteerde gemeenten en de lerende netwerken die de lokale projecten trekken >> en die bezorgen aan de federaties, zodat federaties bilateraal contact kunnen opnemen met een of meerdere gemeenten (bv. indien je in een bepaalde gemeente een grote club hebt die in de mogelijkheid is actief te participeren aan dit project, bv. indien je in een bepaalde gemeente een hiaat ervaart en actief wil meewerken,…)
  • de geïnteresseerde federaties >> en die bezorgen aan de geselecteerde gemeenten, zodat zij contact kunnen opnemen met een of meerdere federaties (bv. indien ze meer info willen over (opleiding in) een bepaalde sportvorm, bv. indien ze een concrete samenwerking willen aangaan,…) 

Daarom vragen we jullie om, bij interesse, via het webformulier mee te geven wie de contactpersoon voor (het naschools sportaanbod binnen) de lokale overheid is binnen jouw federatie, en eventueel kun je meegeven op welke manier jij een bijdrage van jouw sportfederatie ziet…
 

3. Inspirerende voorbeelden van samenwerkingsverbanden tussen club/federatie – gemeente – school

Heb je een inspirerend voorbeeld van een samenwerkingsverband tussen bijvoorbeeld een club en een school? Dan kun je dat (via hetzelfde webformulier) meegeven, zodat lokale overheden zien op welke manier samenwerking vandaag al gerealiseerd werd en hoe men dus kan werken. 

Heeft jouw sportfederatie interesse om actief een rol te spelen?

Gelieve het webformulier in te vullen tegen ten laatste 29 juni, 16u (gelijktijdig met het einde van dit schooljaar – hoe toepasselijk!). 
Heb je vragen? Contacteer ons gerust!

Gepost door: 
Sophie Cools