Projectoproep Bewegen en Sporten in de Publieke Ruimte

Onze publieke ruimte inrichten op een manier die zo veel mogelijk mensen aanzet tot sporten, is de ambitie van minister Muyters en Sport Vlaanderen. Er loopt daarom een oproep naar concepten en ideeën. De minister maakt 950.000 euro vrij. Ondernemers, onderzoekers, lokale besturen,... iedereen kan een project indienen tot 29 maart.

Bewegen en sporten in de publieke ruimte kan op veel manieren. De projectoproep mikt op creatieve en innovatieve concepten. Ofwel gericht op alle Vlamingen, ofwel met een focus op één of meerdere te bereiken groepen: senioren, drukbezette werkende ouders, kinderen, mensen uit kansengroepen,… Het is belangrijk dat de projecten schaalbaar zijn naar heel Vlaanderen. Projecten kunnen voor 50% van hun totale kostprijs gesubsidieerd worden, met een maximum van 100.000 euro. 

De deadline voor het indienen van een aanvraagdossier is 29 maart 2019. Alle documenten (reglement, aanvraagformulier en bijlage) zijn terug te vinden op de website van Sport Vlaanderen.

Meerwaarde voor sportclubs?

Niets voor jouw sportclub(s)? Denk toch even out of the box. Misschien is jouw sportclub wel gebaat bij een innovatief toestel aan de sporthal, een vernieuwende fit-o-meter of loop- en beweegheuvels? Of met toffe beweegelementen doorheen de stad? Of met een vernieuwende app die aanzet tot bewegen? Laat je inspiratie de vrije loop, en contacteer met je ideeën gerust eens enkele partners, zoals de lokale sportdienst.

Gepost door: 
Grace Hellinckx