Registratieplicht sportcafetaria

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 23 juli 2020 beslist dat horecazaken vanaf 25 juli de aanwezigheid van hun gasten moeten bijhouden. Deze regels gelden ook voor sportkantines en cafetaria's.

10° de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 dagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 dagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd."
(Bron: Ministerieel Besluit van 24 juli 2020 houdende wijzigingen van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.)

Horeca Vlaanderen heeft hiervoor, in samenwerking met privacystichting Ministry of Privacy, een papieren modelregistratieformulier opgesteld dat voldoet aan alle privacyregels. Op de website van de FOD Economie kan je ook een formulier in het Frans en het Engels downloaden. Je vindt er bovendien ook materiaal terug om je klanten te informeren zoals affiches, pijlen en pictogrammen. Heb je vragen over deze of andere regels voor de horeca? Bekijk dan zeker ook een de FAQ van Horeca Vlaanderen.

Let op! Je mag de verzamelde gegevens in geen geval gebruiken voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19-pandemie.

Naast de gevalideerde papieren procedure zijn ook heel wat apps en digitale formulieren in omloop. Deze zijn echter lang niet allemaal conform de wetgeving. Wees dus steeds kritisch bij het gebruiken van zo'n digitale oplossing. Horeca Oost-Vlaanderen promoot het digitale formulier van Xenia Services bij zijn leden. Een aantal steden en gemeenten hebben een eigen formulier ontwikkeld of hebben een partnership afgesloten met een leverancier (bv. HorecaContact). Luister dus zeker ook eens bij jouw gemeente.

Bekijk deze aangeboden toepassingen kritisch, zo vermijd je problemen bij eventuele klachten, datalekken of andere onvoorziene gebeurtenissen.

Ter info: weet dat er ook bij sportlessen zelf een registratieplicht is, meer informatie en een voorbeeldformulier kan je vinden in deze FAQ.

Gepost door:
Jérémie Deroo