Save the date: Algemene Vergadering VSF op 27 maart

Op 27 maart 2018 houdt de Vlaamse Sportfederatie vzw haar jaarlijkse Algemene Vergadering in Gent. Belangrijk agendapunt wordt een voorstel tot statutenwijziging, om de statuten van de VSF ook volledig conform te maken aan het gewijzigde sportfederatielandschap sinds het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector.

Noteer 27 maart dus alvast met stip in de agenda! Alle leden ontvangen een uitnodiging via mail.

Gepost door: 
Geraldine Mattens