Specifieke richtlijnen voor de heropstart van de sport

Op 4 mei werd een eerste stap gezet in de versoepeling van de coronamaatregelen. Voor de sportsector betekende dat dat er opnieuw meer sportbeoefening mogelijk werd, onder enkele duidelijke beperkende voorwaarden. 

Op 18 mei volgde de tweede fase met betrekking tot de heropstart van de sportsector. Om tot een verantwoorde en veilige opstart van fase 2 te kunnen komen werkte de klankbordgroep voor de heropstart van de sport een generieke leidraad uit. Deze leidraad werd door de verschillende sportfederaties vertaald in sportspecifieke richtlijnen. Je kan alle richtlijnen hier terugvinden.

Gedragscodes en protocollen

Naast de algemene leidraad heeft de klankbordgroep ook generieke gedragscodes en protocollen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen. De gedragscodes werden ook vertaald in visuele affiches. Deze gedragscodes en affiches kan je integraal overnemen of je kan ze gebruiken als leidraad om zelf gedragscodes op te stellen. Ze mogen vanzelfsprekend niet afwijken van de coronamaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit. Je vindt hier de verschillende gedragscodes en protocollen.
 

Gepost door:
Robin Ramakers