Sportwijk X: samenwerking tussen sportclubs

Interessant voor elke clubondersteuner en federatiemedewerker: Sport Vlaanderen lanceert subsidies voor het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen sportclubs die geografisch dicht bij elkaar liggen. Hoe, wie, wat, waarom? 

Met het experimenteel project Sportwijk X lanceert Sport Vlaanderen een subsidieoproep met als doel om nabijgelegen sportclubs te doen samenwerken. Door de samenwerking tussen de sportclubs worden uiteindelijk volgende resultaten beoogd:

  • een betere organisatie en werking van de sportclubs
  • een groter sportaanbod
  • een hogere sociaal-maatschappelijke waarde van de sportclubs

In drie geselecteerde gemeenten zal gedurende 5 jaar aan dit project gewerkt worden (waarvan 3 jaar met de projectsubsidies). Deadline voor indiening: 23 april. Je vindt alle informatie op de website van Sport Vlaanderen.

Interessant voor federaties?

Zeker!

De kandidaatstelling, coördinatie van het project en de cofinanciering ligt bij de lokale overheid. Bij de geselecteerde experimentele projecten zal een procesmanager aangesteld worden, bijvoorbeeld door de gemeente, door een overkoepelende structuur opgezet door de sportclubs, Sportwerk Vlaanderen of een andere door de projectindiener voor te stellen optie. Bij de kandidaatstelling is een engagementsverklaring nodig met principieel akkoord van minimum 3 sportclubs uit verschillende sporttakken (die samen minimum 1.000 leden tellen).

Maar als sportfederatie heb je misschien zicht op een aantal clubs die graag zouden samenwerken? Contacteer dan zeker de lokale sport- of vrijetijdsdienst om de mogelijkheden en interesses in dit project te bekijken. Want dit is een unieke kans! Als voorwaarde wordt gesteld dat het om minimum 3 clubs uit verschillende sporttakken moet gaan. Meer clubs mogen uiteraard ook en in dat geval kunnen er ook clubs uit dezelfde sporttakken bij zitten.

Federaties van sportclubs die uiteindelijk mee instappen in één van de drie geselecteerde projecten, zullen via de VSF op de hoogte gebracht worden en vrijblijvend gevraagd worden of ze (al dan niet) een bepaalde rol willen opnemen gedurende het project.

Vragen?

Vragen over de projectoproep? Contacteer het Kennis- en Informatie Centrum Sport van Sport Vlaanderen (kics@sport.vlaanderen of 02 209 46 30). Klankbord nodig als federatie omtrent deze oproep? Contacteer Pieter: pieter@vlaamsesportfederatie.be of 09 342 12 96.

Gepost door: 
Sophie Cools