Studiedag sport en ruimtelijke ordening

Kom je in aanraking met planning en realisatie van sportinfrastructuur, dan is het noodzakelijk om de evoluties op vlak van leefmilieu en ruimtelijke ordening op te volgen of minstens een basiskennis te hebben van deze complexe regelgeving.

Op woensdag 6 november organiseert Sport Vlaanderen een studiedag sport en ruimtelijke ordening. Advocaat Bart De Becker zal de basisbeginselen van de ruimtelijke ordening toelichten en hij zal ook heel specifiek ingaan op de problematiek rond zonevreemde sportinfrastructuur.

De studiedag is bestemd voor sportfunctionarissen, omgevingsambtenaren, ruimtelijke planners, sportclubs, sportfederaties,...

Programma

9u30Welkom
9u45

Algemeen overzicht ruimtelijke ordening en omgevingsrecht
Toelichting bij basisbegrippen

11uPauze
11u15

Algemeen overzicht ruimtelijke ordening en omgevingsrecht
Basisbegrippen (vervolg), geïllustreerd met voorbeelden uit de sportsector

12u30Broodjeslunch
13u15

Zonevreemde sportinfrastructuur

  • Resultaten analyse zonevreemde sportinfrastructuur (Sport Vlaanderen)
  • Basisrechten zonevreemde constructies en gebouwen
  • Mogelijkheden om zonevreemdheid aan te pakken
    Aanvraag van een planologisch attest /opmaak van een RUP
  • Voorbeelden uit de sportsector
15uPauze
15u15

Zonevreemde sportinfrastructuur

  • Afwijkingsmogelijkheden / alternatieven (recreatief medegebruik, tijdelijk gebruik, oude BPA’s, projectvergadering, handelingen van algemeen belang, …)
  • Voorbeelden uit de sportsector
16u15Slotwoord
16u30Netwerkmoment / receptie
17u30Einde

Praktisch

  • Woensdag 6 november in het Vlaams Administratief Centrum (VAC) Hasselt

Inschrijven doe je via de website van Sport Vlaanderen.

Gepost door: 
Grace Hellinckx