Subsidiëring naschoolse sport

Minister Muyters en Sport Vlaanderen lanceren opnieuw (net als voorjaar 2018) een subsidieoproep voor de ontwikkeling van een nieuw naschools sportaanbod voor de 1ste en 2de graad secundair onderwijs. In dit nieuwsbericht lees je op welke manier de projectoproep interessant kan zijn voor jouw federatie en clubs.

Via deze projectoproep wil de Vlaamse Regering de scholen en gemeenten een duw in de rug geven om na de schooluren een structureel naschools sport- en beweegaanbod (hierna "naschoolse sport" genoemd) te ontwikkelen en na de projectperiode structureel te verankeren op lokaal niveau. Steden, gemeenten en de VGC kunnen een project indienen.

Vorig jaar konden al projecten ingediend worden. Bij de volgende lokale overheden loopt al dit schooljaar (en schooljaar 2019-2020, mogelijks ook 2020-2021) een project: Aalter, Antwerpen, Bocholt, Brasschaat, Brugge, Diest, Hechtel-Eksel, Izegem, Kapelle-op-den-Bos, Landen, Leuven, Lier, Lokeren, Mortsel, Nijlen/Berlaar, Oostende, Overijse/Tervuren, Poperinge, Sportregio Pajottenland ILV, Sportregio Zuiderkempen ILV, Torhout, Waregem, Westerlo, Zaventem en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel).

Enkele belangrijke aspecten uit de projectoproep:

 • Het project wordt gerealiseerd tijdens de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021.
 • Het gaat om een sport- en beweegaanbod voor de 1ste en 2de graad secundair onderwijs dat op regelmatige basis meteen na de schooluren (en tot max. 18u) plaatsvindt op school of in de onmiddellijke nabijheid van de school. De leerlingen gaan meteen na schooltijd door naar het aanbod en gaan niet eerst naar huis. Er dient een wekelijks sportaanbod te zijn gedurende minstens 10 weken (bij voorkeur opeenvolgende weken) in het eerste schooljaar en minstens 20 weken in het tweede schooljaar.
 • Deze oproep beoogt leerlingen die niet in een sportclub of in georganiseerd verband sporten en/of bewegen. De oproep mikt op niet-sportactieven op een inclusieve manier zodat zij ook actief betrokken worden in een naschools sport- en beweegaanbod.
 • Het project heeft tot doel leerlingen zelf voorstellen te laten formuleren en hen mee initiatief te laten nemen om vanuit de school sportieve vrijetijdsprojecten op te zetten. Het sport- en beweegaanbod kan ingevuld worden met minder gekende sporten zoals frisbee, rugby en kickboksen. Evengoed kan voetbal, … aan bod komen. De focus ligt vooral op het aanbod dat de leerlingen zelf graag willen doen.  
 • Elk project moet getrokken worden vanuit een lokaal lerend netwerk, zijnde een samenwerkingsverband tussen (de) gemeente(n), scholen, en bv. de lokale sportclubs, de lokale FOLLO, ... 
 • Deadline indiening project = 30 april 2019, 12u.

Lees via deze link alle info over de projectoproep.


Waarom is dit belangrijk voor sportclubs?

 • De beoogde doelgroep, is een doelgroep die heel wat sportclubs ook beogen: leerlingen die niet in een sportclub of in georganiseerd verband sporten of bewegen.
 • Er kunnen binnen de projecten middelen voorzien worden voor een lesgever. Dus misschien ziet jouw club het wel mogelijk om, op basis van de interesses van de leerlingen, een aangepast aanbod en enthousiaste lesgever te voorzien?! 
 • Maak daarom kenbaar bij je lokale sport- of vrijetijdsdienst indien je als club/federatie betrokken wil worden bij dit project. Zo kun je bijvoorbeeld laten weten:
  • welke nieuwe sportvormen jouw club aanbiedt, zodat de leerlingen die mogelijkheden kennen op het moment dat ze keuzes mogen maken; en/of
  • dat jouw club bereid is het huidige aanbod aan te passen op basis van de vragen van de leerlingen; en/of
  • dat jouw club bereid is deel uit te maken van het lerend netwerk dat het project trekt; en/of
  • ...

Maak als federatie dus bijvoorbeeld deze projectoproep (eventueel met bovenstaande tips) bekend bij jouw sportclubs, contacteer een aantal clubs gericht of neem zelf contact met een aantal lokale overheden of sportdiensten, indien je in bepaalde gemeenten potentieel ziet...
 

Gepost door: 
Kaat Vogelaers