Update kleurencodes en leidraad voor code geel

Op 26 augustus 2020 bereikten de ministers voor Sport van de drie Gemeenschappen een akkoord over de concrete invulling van de kleurencodes groen, geel, oranje en rood. Zo hebben we uitgewerkte plannen voor sportbeoefening vandaag en voor als de situatie zou verslechteren. Via de kleurencodes wil de Vlaamse sportsector de sportbeoefening en de sportcompetities maximaal vrijwaren. We bezorgen de kleurencode aan de federaties en de lokale besturen. Zo hopen we eenvormigheid te krijgen in de beslissingen van de lokale besturen, als er lokaal tijdelijk strengere maatregelen worden ingesteld.

De klankbordgroep voor de sport bestaande uit de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen, de FitnessOrganisatie, Sport Vlaanderen samen met de minister van Sport Ben Weyts hebben nu de leidraad voor code geel opgesteld. Ook de protocollen werden aangepast aan code geel. De komende week maken we ook werk van de uitwerking van een leidraad voor code oranje en rood, al hopen we dat deze niet gebruikt moeten worden. 

Met een leidraad voor code geel - die van kracht wordt op 1 september - willen we federaties, clubs, sportcentra, evenementorganisatoren en alle andere instanties en mensen die sport aanbieden, op welke manier dan ook, duidelijkheid verschaffen over de fase waarin we ons bevinden. Met de protocollen willen we alle betrokken partijen begeleiden bij een verantwoorde en veilige heropstart van hun sportactiviteiten. De meest recente versies van de leidraad en protocollen kan je steeds terugvinden op de website van Sport Vlaanderen.

Gepost door:
Robin Ramakers