Update leidraad en protocollen sport na Veiligheidsraad van 27 juli 2020

De huidige (sport)maatregelen na de Nationale Veiligheidsraad van 23 en 27 juli in een notendop (update 30 juli).

Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

 • Alle sporten zijn toegelaten mét contact als:
  • ze in georganiseerd verband plaatsvinden;
  • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden;
  • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is;
  • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt;
  • je de veiligheidsprotocollen volgt.
 • Sporten in niet-georganiseerd verband mag binnen je eigen sociale bubbel, dat wil zeggen met maximum 5 personen naast je gezin (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend). Weet ook dat je maar met maximum 10 personen mag samenkomen (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend) zowel op privédomein als op openbaar domein. Dus bijvoorbeeld 2 gezinnen met telkens 2 ouders en 3 kinderen boven de 12 jaar mogen samenkomen in bijvoorbeeld een tuin of op straat om te sporten.
 • Bij sportlessen, zwembaden en wellnesscentra geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres.
 • De Vlaamse sportsector adviseert om in de huidige situatie zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. En zelfs als je buiten sport, zoveel mogelijk voldoende afstand te bewaren.
 • De Vlaamse sportsector adviseert om geen risico's te nemen en sportactiviteiten en -wedstrijden te laten plaatsvinden zonder publiek. Algemeen geldt dat je maximum 100 toeschouwers binnen en maximum 200 toeschouwers buiten mag toelaten.
 • Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen.
 • Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden. Dat betekent in een sporthal ook aan de inkom, gangen, toiletten, cafetaria wanneer je recht staat….
 • Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, heb je toelating van de gemeente nodig.

Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

Aparte coronamaatregelen in de provincie Antwerpen

Wij krijgen heel wat vragen binnen over de aparte maatregelen in de provincie Antwerpen. De klankbordgroep heeft echter niet de bevoegdheid om de provinciale regels te interpreteren - wij stellen enkel de leidraad en geldende protocollen op voor de federale maatregelen. De gouverneur heeft ondertussen wel een aparte corona-pagina gemaakt, waar je naast maatregelen zelf ook een FAQ-pagina kan vinden.


Herwerkte leidraad en protocollen

Om de sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen, heeft de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector gedragscodes en protocollen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen.

Deze kan je integraal overnemen of je kan ze gebruiken als leidraad om zelf gedragscodes op te stellen. Ze mogen vanzelfsprekend niet afwijken van de coronamaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit of lokale restricties. 

Onze protocollen zijn aangepast aan de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad nam op donderdag 23 juli en maandag 27 juli. Let wel, lokaal kunnen er strengere restricties zijn. Deze kan je nakijken op de site van je provincie of gemeente. Wat we in de protocollen wijzigen, duiden we aan in het geel, zo vind je het gemakkelijk terug.