Update verenigingswerk

Na jaren wachten is het zover: sinds zondag kan de (sport)sector gebruik maken van het statuut verenigingswerk voor de vergoeding van sportbegeleiders, scheidsrechters, juryleden, …

Als Vlaamse Sportfederatie willen we minister Muyters nadrukkelijk bedanken voor zijn werk in dit dossier. Het statuut is een belangrijk aspect in functie van kwaliteitsvolle sportbeoefening voor de anderhalf miljoen Vlamingen in onze Vlaamse sportclubs. Dankzij dit statuut op maat kunnen trainers e.d. vanaf 15 juli aan de slag in sportclubs en mogen daarbij tot 500 euro per maand of 6.000 euro op jaarbasis onbelast bijverdienen.

Op dynamoproject.be/verenigingswerk vinden jullie alle nuttige informatie.

Momenteel werkt men nog aan een aantal kleine bijsturingen. Volgende voorstellen liggen op dit ogenblik nog voor ter stemming:

  • Voor de sportsector zou het maandplafond mogelijk opgetrokken worden naar 1.000 euro per maand (het jaarplafond van 6.000 euro blijft ongewijzigd).
  • Verenigingswerk is niet mogelijk bij je werkgever, tot 1 jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Mogelijk komt hiervoor binnenkort een uitzondering voor personen die via de 25-dagenregel ingeschakeld werden.

Bij de VSF zitten jullie op de eerste lijn om informatie te ontvangen. We brengen jullie op de hoogte van zodra hierover beslist is.

Gepost door:
Pieter Hoof