Goed bestuur: update zelfscan en ondersteunende documenten

VSF ontwikkelde een "zelfscan" goed bestuur. Dit instrument kan enerzijds gebruikt worden voor zelfevaluatie op de indicatoren goed bestuur, zoals die zijn opgenomen in het decreet. Anderzijds is de zelfscan ook de kapstok voor ondersteunende documentatie die VSF aanbiedt per indicator. 

De zelfscan kreeg een update: de kolom met ondersteunende documenten werd uitgebreid met twee extra fiches (één voor het afnemen van functioneringsgesprekken en één in verband met risicoanalyse en -beheersing). Ook tal van gekoppelde documenten werden aangevuld met extra voorbeelden, documenten, enz. Volgende documenten kregen een update:

 • gedragscode
 • bestuursprofielen
 • introductieprocedure
 • bestuursmodel
 • bestuurswissels
 • zelfevaluatie bestuur
 • jaarverslag
 • notulen AV
 • klachtenprocedures
 • management bestuursvergaderingen
 • beleidsplan
 • onverenigbaarheden
 • sociale verantwoordelijkheid

Download de meest recente versie van de zelfscan hier.

Wil je graag via mail op de hoogte gehouden worden van updates van de zelfscan en ondersteunende documenten? Laat het even weten aan Leen.

Gepost door: 
Leen Magherman