Verhoging btw-vrijstellingsdrempel naar 25.000 euro. Wat moeten jouw clubs doen?

Vanaf 1 januari 2016 wordt de btw-vrijstellingsdrempel "kleine onderneming" opgetrokken van 15.000 euro naar 25.000 euro. Wat moeten de sportclubs doen om van deze vrijstelling te kunnen genieten? 

In de Dynamo Project nieuwsflash van 7 december kon je het al lezen: btw-plichtige clubs die in 2016 gebruik willen maken van de nieuwe drempel voor kleine ondernemers, moesten voor 15 december actie ondernemen. Maar wat met de andere clubs? Moeten zij actie ondernemen?

Een sportclub die helemaal geen inkomsten uit btw-plichtige activiteiten heeft, moet uiteraard geen actie ondernemen.

Een sportclub die reeds kon genieten van de vrijstellingsregeling omdat zij in het verleden onder de drempel van 15.000 EUR bleef (en de btw-administratie in het verleden hiervan reeds op de hoogte bracht), moet ook geen actie ondernemen.

Voor sportclubs die momenteel een normaal btw-nummer hebben en in de toekomst gebruik willen maken van de regeling voor kleine ondernemers, is wel actie vereist:

  • Sportclubs die voor het jaar 2015 de drempel van 25.000 EUR niet overschrijden (en reeds een normaal btw-nummer hebben), kunnen vanaf 1 januari 2016 vrijwillig overschakelen naar deze vrijstellingsregeling. Hiervoor moesten zij uiterlijk op 15 december 2015 een specifiek formulier indienen bij het lokaal btw-controlekantoor (zie"memo kleine ondernemers").
  • Sportclubs die voor het jaar 2015 de drempel van 25.000 EUR niet overschrijden (en reeds een normaal btw-nummer hebben) en het btw-controlekantoor niet voor 15 december 2015 hebben verwittigd, kunnen vanaf 1 juli 2016 vrijwillig overschakelen naar deze vrijstellingsregeling. Hiervoor moeten zij vóór 1 juni 2016 het btw-controlekantoor op de hoogte brengen (via formulier 604B).
  • Sportclubs die voor het jaar 2016 de drempel van 25.000 EUR niet overschrijden (en een normaal btw-nummer hebben) kunnen in de loop van het laatste kwartaal van 2016, maar vóór 15 december 2016, de overgang vragen naar de vrijstellingsregeling met ingang van 1 januari 2017 (via formulier 604B).

Voorbeeld 1

Een btw-plichtige sportclub heeft in het jaar 2015 een omzet van 17.500 euro uit btw-belaste activiteiten. De sportclub meldt het btw-controlekantoor voor 15 december 2015 dat zij vanaf 1 januari 2016 voor de regeling van kleine ondernemers kiest. De sportclub dient vóór 20 januari 2016 de btw-aangifte voor het laatste kwartaal van 2015 in. Vanaf het eerste kwartaal 2016 moet de sportclub geen periodieke btw-aangiftes meer indienen, geen btw aanrekenen aan klanten en geen btw doorstorten aan de Schatkist.

Voorbeeld 2

Een btw-plichtige sportclub heeft in het jaar 2015 een omzet van 17.500 euro uit btw-belaste activiteiten. De sportclub doet in 2015 geen speciale melding aan het btw-controlekantoor. De sportclub dient vóór 20 april 2016 de btw-aangifte voor het eerste kwartaal en vóór 20 juli 2016 de aangifte van het tweede kwartaal in. Zij kan ervoor opteren om vanaf 1 juli 2016 te genieten van de vrijstellingsregeling. Zij moet hiervoor wel het btw-controlekantoor op de hoogte brengen en dit uiterlijk op 31 mei 2016. Vanaf het derde kwartaal (1 juli 2016) moet de sportclub geen periodieke btw-aangiftes meer indienen, geen btw aanrekenen aan klanten en geen btw doorstorten aan de Schatkist.

Meer info? 
Lees de vernieuwde "memo kleine ondernemers". Sportclubs kunnen indien nodig ook persoonlijke begeleiding aanvragen bij Dynamo Project om de specifieke situatie van hun club te bespreken.

Gepost door: 
Geraldine Mattens