Vernieuwd bestuursorgaan VSF

Op woensdag 26 augustus hield de Vlaamse Sportfederatie haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Naast de jaarlijks terugkerende agendapunten (overzicht vorig en komend werkingsjaar), stond onder andere ook een bestuursverkiezing op het programma.

Tijdens de Algemene Vergadering werd ICES unaniem aanvaard als toegetreden lid. Ook de jaarrekening 2019, begroting 2020 en statutenwijziging zijn er unaniem goedgekeurd. 

Nieuwe bestuursploeg VSF

Lode Grossen nam afscheid als voorzitter, en blijft bestuurslid voor de resterende duur van zijn mandaat. De Algemene Vergadering aanvaardde het ontslag van zes bestuurders die vrijwillig hun mandaat opgaven binnen de overgangsbepalingen goed bestuur die in 2018 ingevoerd werden, en ging vervolgens over tot de verkiezing van bestuurders en een nieuwe voorzitter. De nieuwe bestuursploeg van de VSF is nu als volgt samengesteld:

 • Koen Umans (voorzitter)
 • Martine Verheyen (ondervoorzitter)
 • Alain Lescrauwaet
 • Veerle Van Gulck
 • Gijs Kooken
 • Mathias Rondou
 • Nicolas Dezeure
 • Steven Thys
 • Wout Stevens
 • Lode Grossen
 • Steven Dutry
 • Ludwig Peetroons

Je vindt meer gedetailleerde informatie over de bestuursploeg van de VSF op deze pagina.

Nieuwe voorzitter

Voorzitter Koen Umans haalde in het slotwoord enkele nieuwe accenten aan, om de werking van VSF verder te optimaliseren:

 • Een nog meer daadkrachtige vertegenwoordiging en betrokkenheid van de sportfederaties.
 • Verder inzetten op datavergaring, hard facts om mee aan de slag te gaan.
 • Dynamisch en energiek naar buiten treden. Een rebranding is aan de orde: sport is van ons!
“VSF bestaat dankzij en voor de sportfederaties. En die hebben vaak flink wat identieke uitdagingen. We willen méér kijken naar wat ons bindt dan naar wat ons verdeelt. Helikoptervisie, dat zoeken we in VSF. En wat vinden we daarmee? Efficiëntiewinsten, kostenbesparing, verhoogde kwaliteit, én vooral teamspirit.” (Koen Umans, voorzitter VSF)
Gepost door:
Pieter Hoof