Verslag Algemene Vergadering VSF

Op 21 maart vond de Algemene Vergadering van de Vlaamse Sportfederatie plaats. Een mix van een aangenaam kader, vlotte beslissingen, enkele highlights vanuit de VSF en interessante gesprekken tussen federaties bij de receptie.

Tijdens de Algemene Vergadering werden deze zaken besproken:

  • Voorzitter Lode Grossen bracht een terugblik op de huidige legislatuur en een vooruitblik naar de verkiezingen en de komende legislatuur. De inhoud van de speech van de voorzitter werd verwerkt in deze online publicatie.
  • De managers van de VSF, Sophie Cools en Pieter Hoof, blikten terug op de hoogtepunten van het werkingsjaar 2018 van VSF aan de hand van de publicatie “2018 in 10 highlights”, en belichtten de nieuwe elementen in het jaaractieplan 2019.
  • De 40 (aanwezige of via volmacht vertegenwoordigde) stemgerechtigde leden (op een totaal van 60 stemgerechtigde leden) beslisten over:
    • de aanvaarding van twee nieuwe leden als werkend lid: welkom aan de Vlaamse Vereniging voor Watersport vzw en de Vlaamse Kickboks, Muaythai en Mixed Martial Arts Organisatie vzw
    • de goedkeuring van de resultatenrekening, resultaatsverwerking en aanpassing van de waarderingsregels, de kwijting van de Raad van Bestuur voor de resultatenrekening 2018 en de goedkeuring van de begroting 2019
    • de aanvaarding van de bestuurdersprofielen

Nadien werd nagepraat en ideeën uitgewisseld tijdens de afsluitende receptie.

Leden van de VSF kunnen het verslag van de Algemene Vergadering nalezen via deze link.

Gepost door: 
Sophie Cools