Verslag bestuursorgaan 21 februari

Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd.

In dit nieuwsbericht lees je welke zaken besproken en beslist werden op het bestuursorgaan van 21 februari 2020. De verslagen van de bestuursvergaderingen kan je hier nalezen.

Het bestuursorgaan:

  • bespreekt het sollicitatieproces voor de nieuwe Manager Vertegenwoordiging en de timing van communicatie naar leden en overheid.
  • bespreekt de stand van zaken van besparingen bij sportgerelateerde organisaties.
  • stemt af over de voorbereiding en agenda voor de Algemene Vergadering.
  •  is akkoord om het kabinet De Croo te contacteren en fiscale administratieve verlichting voor sportclubs na te streven.
  •  gaat akkoord om met NADO Vlaanderen en VDT de mogelijkheid te verkennen om ook breedtesporters onder VDT te brengen.
Gepost door: 
Grace Hellinckx