Verslag bestuursorgaan 21 januari

Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd.

In dit nieuwsbericht lees je welke zaken besproken en beslist werden op het bestuursorgaan van 21 januari 2020. De verslagen van de bestuursvergaderingen kan je hier nalezen.

Het bestuursorgaan:

 • bespreekt de adviesnota decreet, met de mogelijke aanpassingen (quick wins).
 • bespreekt de opgelegde besparingen in de sportsector.
 • krijgt een toelichting over de stand van zaken van het VSF-project shared services.
 • bespreekt welke bestuurders hun mandaat zullen beëindigen in aanloop naar de algemene vergadering in maart.
 • bekijkt op welke manier Sport Vlaanderen en VSF verder structureel overleg kunnen inplannen.
 • krijgt een stand van zaken over de lopende vacature voor een manager vertegenwoordiging.
 • krijgt een terugkoppeling over het kennismakingsoverleg dat VSF had met minister van Media Benjamin Dalle.
 • bespreekt enkele nieuwe initiatieven van Sport Vlaanderen, o.a. de projecten "niet-gebonden sporter" en "sportief gezin".
 • bespreekt het projectvoorstel voor een gezamenlijke DPO voor de sportsector.
 • bespreekt het projectvoorstel over de persoonlijke ontwikkeling van jongeren in sportclubs.
 • bespreekt de policy over de aanwezigheid van bestuurders op VSF-evenementen.
   
Gepost door: 
Grace Hellinckx