Verslag Raad van Bestuur 11 januari 2019

Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd. In dit nieuwsbericht lees je welke zaken besproken en beslist werden op de Raad van Bestuur van 11 januari 2019. De verslagen van de bestuursvergaderingen kan je hier nalezen.

 • De RvB wil op vlak van werkgeversmaterie blijven focussen op het dossier CAO/barema’s. Op 17 januari heeft de RvB een gesprek met Sociare. 

 • In verband met MOEV is er nog geen antwoord binnengekomen vanuit het kabinet Onderwijs of Sport en zullen nog enkele elementen nagevraagd worden. Dit dossier wordt ter beslissing, met mogelijks extra antwoord of informatie, opnieuw geagendeerd in februari.

 • Op vlak van het potentieel project Sportwijk X wacht de RvB de concrete projectinformatie af, op basis van het expertenoverleg in december. De RvB bespreekt de mogeljike rol van de VSF en de federaties.

 • De VSF zal in overleg gaan met de directie van Sport Vlaanderen, onder andere over het VSF Memorandum.

 • Op vlak van het VSF Memorandum gaat de RvB akkoord dat het DB en management de VSF vertegenwoordigen in de gesprekken met de politici. Voorlopig zijn drie gesprekken gepland.

 • Het management bereidt tegen de volgende RvB de terugblik op de huidige legislatuur voor. De terugblik én de vooruitblik (inclusief Memorandum) worden inhoudelijk het hoofditem van de AV van VSF.

 • De RvB beslist:

  • dat (verder) op zoek gegaan wordt naar een vertegenwoordiger in de RvB van ICES.

  • over bepaalde criteria binnen de denkoefening rond de segmentering/categorisering (voor sportclubs), die kunnen voorgelegd worden binnen Sportwerk Vlaanderen. 

  • tot volgend standpunt van de VSF inzake de gunstmaatregelen voor de sportsector: “vanuit het belang van de sportsector, verwachten we bepaalde gunstregimes op fiscaal en sociaal gebied, die binnen de sportsector zo breed mogelijk van toepassing zijn.” 

 • De RvB bespreekt een nieuw project rond talentdelen, vanuit het kabinet Sport, en oordeelt dat het project potentieel heeft. De VSF kan hierbinnen een rol opnemen, zowel inhoudelijk als ter afstemming met andere lopende initiatieven. 
 • De RvB keurt de agenda van de AV goed.

 • De RvB bespreekt de huidige lidmaatschappen en verschillende groepen leden binnen de VSF.

 • De VSF ontving een brief van het Vlaams Dopingtribunaal over de oprichten van een tucht- en onderzoekorgaan. De VSF heeft aan advocatenbureau STIBBE al aangegeven dat indien mogelijk synergie met het VDT gezocht kan worden. STIBBE heeft overleg gepland met enkele personen die verbonden zijn aan het VDT. VSF zal de brief ook overmaken aan STIBBE en een antwoord op de brief formuleren. VSF laat, zoals besproken, STIBBE zijn werk doen en houdt deuren voor samenwerking open.


   

Gepost door: 
Sophie Cools