Verslag Raad van Bestuur 8 november 2019

Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd.

In dit nieuwsbericht lees je welke zaken besproken en beslist werden op de Raad van Bestuur van 8 november 2019. De verslagen van de bestuursvergaderingen kan je hier nalezen.

  • De VSF stuurde een vraag tot overleg naar minister Weyts en wacht op een uitnodiging. De RvB is (na het lezen van het regeerakkoord en de krachtlijnen van de begroting) positief, maar ook realistisch. We zien kansen én bedreigingen. De algemene aankondiging van de 6% besparing op subsidies baart enorme zorgen. Anderzijds lezen we in het regeerakkoord zo’n grote verwachtingen ten aanzien van de sportfederaties en sportclubs, dat we voor de sportfederaties en sportclubs rekenen op minstens dezelfde budgetten als de voorbije jaren om deze verwachtingen te kunnen waarmaken. Als sector zullen we ook verantwoordelijkheden moeten opnemen, zowel inhoudelijk als financieel. Het overleg met de minister wordt afgewacht, vooraleer er verdere communicatie gebeurt.
  • De RvB bespreekt het project "matchmaker sport en bedrijven" opnieuw, gezien de eerder geformuleerde fundamentele bedenkingen enerzijds, en het potentieel van het project anderzijds.
  • De RvB vraagt aan het management een voorstel te formuleren van input rond de opmaak van de beheersovereenkomst met de VRT, omtrent enkele gemeenschappelijke bezorgdheden.
  • De RvB bespreekt de outcome van een overleg met Sport Vlaanderen en noteert enkele concrete actiepunten.
  • De RvB bespreekt het vertrek van manager vertegenwoordiging en federatieondersteuning Sophie Cools en beslist dat een extra bestuursvergadering georganiseerd wordt om dit grondig te bespreken en beslissingen te nemen qua aanwerving.
  • De RvB neemt akte van de stand van zaken rond de oefening “quick wins” (decreet sportfederaties)
  • De RvB neemt akte van de stand van zaken rond het dossier gezamenlijk tuchtorgaan grensoverschrijdend gedrag. In december staat dit dossier opnieuw geagendeerd om enkele beslissingen te nemen.
  • De RvB neemt akte van de stand van zaken rond Clubgrade en de ontwikkelde methodieken.
Gepost door: 
Sophie Cools