VIA-middelen 2020: bedragen en timing

De VIA-bedragen 2020 en de concrete tussenkomsten voor organisaties in ons paritair comité liggen vast. Benieuwd naar het bedrag voor jouw federatie?

De Vlaamse Regering keurde op 23 oktober 2020 de VIA-bedragen voor 2020 goed.

Je mag de uitbetaling van de middelen vanaf eind november verwachten, en uiterlijk voor het einde van dit jaar. Ongeveer gelijktijdig vertrekken ook de brieven, met bedragen en uitleg, vanwege het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het VSPF.

De bedragen zijn een financiële tussenkomst in de kosten die je hebt als organisatie voor de eindejaarspremie en de barema's in bepaalde sectoren, de AV-dagen voor 50 en 55-plussers, managementondersteuning, vorming en extra verlof.

Bekijk hier de tabel met tussenkomsten per organisatie.

Bron: website Sociare

Gepost door:
Pieter Hoof